Projekt využití marketingové komunikace pro upevnění postavení na trhu České pojišťovny a.s., agentury Třebíč

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt využití marketingové komunikace pro upevnění postavení na trhu České pojišťovny a.s., agentury Třebíč

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Vrzalová, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:16:02Z
dc.date.available 2010-07-16T08:16:02Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4963
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o dvou oblastech - pojišťovnictví a marketingové komu-nikaci. Cílem této práce je navrhnout projekt jak zlepšit marketingovou komunikaci České pojišťovny v agentuře Třebíč. Teoretická část obsahuje pojmy spjaté s pojistným trhem a některé nástroje marketingové komunikace. Praktická část se zabývá současným stavem v České pojišťovně a v její pobočce Třebíči. Jsou uvedeny analýzy - okolí společnosti, konkurence, interní. Poslední částí je projekt návrhů komunikace pro upevnění postavení na trhu České pojišťovny agentury v Třebíči a nákladová a riziková analýza. Cílem projektu je navrhnout takové komunikační prvky, které by přispěly k zlepšení marketingové ko-munikace a k celkovému zviditelnění pobočky. cs
dc.format 78 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 13979567 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pojistný trh cs
dc.subject pojištění cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingová situační analýza cs
dc.subject mailing cs
dc.subject dětské odpoledne cs
dc.subject analýza nákladů a rizik cs
dc.subject insurance market en
dc.subject insurance en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing situation analysis en
dc.subject mailing en
dc.subject children's afternoon en
dc.subject analysis of costs and hazards en
dc.title Projekt využití marketingové komunikace pro upevnění postavení na trhu České pojišťovny a.s., agentury Třebíč cs
dc.title.alternative Project use of marketing communication to consolidate market position the České pojišťovny, agency Trebic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Salák, Libor
dc.date.accepted 2008-09-08
dc.description.abstract-translated The graduation theses refers about two range of insurance system and marketing communication. This is about propose project to take effect to improve marketing communication in Czech insurance agency in Třebíč. Theoretical part contains ideas about insurance market and some tools of marketing communication. Practical part refers to present status in Czech insurance system, especially in Třebíč agency. There are introduced analyses of company environment, competition, internal. The last part is an individual project of proposition communication to position establishment of Czech insurance Třebíč agency at market system, edition and adventure analysis.There is tendency to propose the comwares, which are usable to improve marketing communication and globally agency propagate. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8339
dc.date.assigned 2008-06-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vrzalová_2008_dp.pdfBlocked 13.33Mb PDF View/Open
vrzalová_2008_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
vrzalová_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account