Očekávání učitelů od rodičů dětí v povinném předškolním vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Očekávání učitelů od rodičů dětí v povinném předškolním vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Lišková, Lucie
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:21Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:21Z
dc.date.issued 2020-10-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49642
dc.description.abstract Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se očekáváním učitelů od rodičů dětí v povinném předškolním vzdělávání. Teoretická část práce sumarizuje poznatky týkající se povinného předškolního vzdělávání v České republice, spolupráce učitele a rodiče na konci předškolního vzdělávání a fenoménu očekávání učitelů od rodičů dětí v předškolním vzdělávání. V praktické části práce je hlavním cílem odhalit očekávání učitelů od rodičů dětí v povinném předškolním vzdělávání. Výzkumné šetření je kvalitativního charakteru a bylo použito polostrukturované interview. Výzkumný vzorek tvořilo sedm učitelek z dostupných veřejných a soukromých mateřských škol ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Výzkumné šetření odhalilo očekávání učitelek vázajících se k povinnému předškolnímu vzdělávání, spolupráci učitelky a rodiče a přípravy dětí na vstup do základní školy.
dc.format 104 s. (221 558 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject povinné předškolní vzdělávání cs
dc.subject očekávání cs
dc.subject spolupráce učitele a rodiče cs
dc.subject školní připravenost cs
dc.subject compulsory preschool education en
dc.subject expectation en
dc.subject teacher-parent cooperation en
dc.subject school readiness en
dc.title Očekávání učitelů od rodičů dětí v povinném předškolním vzdělávání
dc.title.alternative Teachers´expectations of parents of children in compulsory pre-school education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Petrů Puhrová, Barbora
dc.date.accepted 2021-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis has a theoretical-empirical character and deals with the expectations of teachers from parents of children in compulsory preschool education. The theoretical part of the thesis summarizes the findings concerning compulsory preschool education in the Czech Republic, cooperation between teacher and parent at the end of preschool education and the phenomenon of teachers' expectations from parents of children in preschool education. In the practical part of the thesis, the main goal is to reveal the expectations of teachers from parents of children in compulsory preschool education. The research investigation is of a qualitative character and a semi-structured interview was used. The research sample consisted of seven teachers from public and private kindergartens in the Zlín and South Moravian regions. The research revealed the expectations of female teachers related to compulsory preschool education, the cooperation of teacher and parents and the preparation of children for entry to primary school.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 57169
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
lišková_2021_dp.pdf 1.691Mb PDF View/Open None
lišková_2021_op.docx 17.20Kb Unknown View/Open None
lišková_2021_vp.docx 19.07Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account