Vliv sportovní činnosti na utváření osobnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv sportovní činnosti na utváření osobnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hradec, Milan cs
dc.contributor.author Kasl, Václav cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:35:54Z
dc.date.available 2010-07-13T12:35:54Z
dc.date.issued 2005-11-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/497
dc.description.abstract Práce je zaměřena na pohybovou aktivitu a její pozitivní nezastupitelnou roli při formování osobnosti člověka. Cílem práce bylo připomenout významný podíl pohybové aktivity na zvyšování psychické a fyzické odolnosti populace a předcházení tak vzniku civilizačních chorob, které jsou důsledkem nezdravého životního stylu. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 544062 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Osobnost cs
dc.subject psychická odolnost cs
dc.subject psychika cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject pohybová aktivita cs
dc.subject sportovní činnost cs
dc.subject formativní vliv cs
dc.subject duševní hygiena cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject Personality en
dc.subject psychological endurance en
dc.subject psyche en
dc.subject leisure time en
dc.subject dynamic activity en
dc.subject sports activity en
dc.subject formative influence en
dc.subject mental health en
dc.subject lifestyle en
dc.title Vliv sportovní činnosti na utváření osobnosti cs
dc.title.alternative Sports activities effect on formation of personality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo cs
dc.date.accepted 2006-01-31 cs
dc.description.abstract-translated The paper is focused on dinamic activities and its positive and irreplaceable role in formation of human's personality. The goal of the paper was to emphasise significant contribution of dinamic activities to increased psychological and psychical stamina of the population and prevention of civilization diseases that are a direkt consequence of unhealthy lifestyle. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2352
dc.date.assigned 2004-12-17 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
kasl_2006_bp.pdfBlocked 531.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account