[NEOBHÁJENO] Založení oční ordinace s optometrií v Olomouci

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Založení oční ordinace s optometrií v Olomouci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Balada, Daniel
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:49Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:49Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49873
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vytvoření prosperujícího projektu oční ordinace s optometrií v Olomouci. Teoretická část obsahuje informace potřebné pro rozhodnutí, jakou právní formu vybrat při zakládání ordinace. Dále popisuje nutné administrativní překážky před začátkem podnikání a nástroje vhodné pro posouzení projektu. Pomocí odborné literatury jsou zde shrnuty hlavní oblasti legislativy, managementu a marketingu. Výstupem praktické části práce je návrh projektu, který slouží jako podklad pro založení podnikání ve zdravotnictví. Navrhuje postup při zakládání tohoto typu podnikání a doporučuje na základě jakých informací vést vznik oční ordinace. Projekt je vytvořen na základě provedených analýz a jsou zde navrženy inovace, které jej odliší od stávajících podniků a vytvoří konkurenční výhodu. Pro úspěšné podnikatelské úsilí je vytvořena podrobná nákladová analýza.
dc.format 108 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject oční ordinace cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject fyzické osoby cs
dc.subject právnické osoby cs
dc.subject nestátní zdravotnické zařízení cs
dc.subject optometrista cs
dc.subject management cs
dc.subject marketing cs
dc.subject podnikatelské prostředí cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject časová analýza cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject cost-benefit analýza cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject eye practice en
dc.subject business activity en
dc.subject legal entities en
dc.subject non-governmental medical facilities en
dc.subject optometrist en
dc.subject management en
dc.subject marketing en
dc.subject business environment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject time analysis en
dc.subject cost analysis en
dc.subject cost-benefit analysis en
dc.subject risk analysis en
dc.title [NEOBHÁJENO] Založení oční ordinace s optometrií v Olomouci
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Establishment of Ophthalmic Practice with Optometry in Olomouc
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Benyahya, Petra
dc.date.accepted 2021-09-06
dc.description.abstract-translated This Diploma thesis focuses on project creation of Ophthalmic Practice Establishment with Optometry in Olomouc. Thesis is divided to theoretical and practical part. The theoretical part contains information needed to decide which legal form to choose while establishing this type of business. Furthemore this part describes conditions to be met while creating new business, administrative ones and those needed to be successful. Using professional literature, the main areas of management, marketing and legislation are summarized. The output of the practical part of the work is a project proposal, which serves as a basis for establishing a business in health care. Thesis proposes the procedure for starting this type of business and contains the information to manage the establishment of Ophthalmic practice. The project is based analysing environment and proposed innovations, which will differentiate it from existing companies and create competitive advantages. A detailed cost analysis is created for a successful business effort.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 58569
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2021-08-20


Files in this item

Files Size Format View Description
balada_2021_dp.pdf 5.208Mb PDF View/Open None
balada_2021_op.docx 34.04Kb Unknown View/Open None
balada_2021_vp.docx 26.60Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account