Lidský vztah - hlavní faktor ovlivňující hospicovou péči

DSpace Repository

Language: English čeština 

Lidský vztah - hlavní faktor ovlivňující hospicovou péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykopalová, Hana
dc.contributor.author Zlámalová, Soňa
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:32:49Z
dc.date.available 2010-07-16T08:32:49Z
dc.date.issued 2008-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4992
dc.description.abstract Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části je uvedeno vymezení pojmu paliativní medicína, krátký exkurz do historie hospicové péče, dále pak jsou popsány poslední dny umírajících, a v neposlední řadě jsou zmíněny dvě důležité skupiny hospicové péče, blízcí příbuzní pacienta a multidisciplinární tým. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum vztahu, který se utváří v hospicové péči mezi příbuznými pacienta a zdravotnickým personálem. cs
dc.format 54 s., 4s. text. příloh. cs
dc.format.extent 797377 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Paliativní medicína cs
dc.subject léčba bolesti cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject terminální stav cs
dc.subject fáze umírání cs
dc.subject rodinní příslušníci cs
dc.subject multidisciplinární tým cs
dc.subject lidský vztah cs
dc.subject Palliative medicine en
dc.subject treatment severity en
dc.subject hospice care en
dc.subject terminal affinity state en
dc.subject phase dying en
dc.subject family members en
dc.subject multidisciplinary team en
dc.subject human relation en
dc.title Lidský vztah - hlavní faktor ovlivňující hospicovou péči cs
dc.title.alternative Human relation - the main factor affecting hospice care en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žůrek, Petr
dc.date.accepted 2008-06-20
dc.description.abstract-translated Baccalaureate work piles from two part. In theoretic parts is mentioned delimitation conceive palliative medicine, short discursion to the story hospice care, further then are circumscribed last days of deathward, and last but not least are mentioned two important insider hospice care, one's own flesh and blood inmate and multidisciplinary team. Practical part includes qualitative research relation that the forms in hospice care among related inmate and medical personnel. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8374
dc.date.assigned 2008-01-24
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
zlámalová_2008_bp.pdfBlocked 778.6Kb PDF View/Open
zlámalová_2008_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
zlámalová_2008_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account