Strategie rozvoje mikroregionu Horňácko v oblasti cestovního ruchu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Horňácko v oblasti cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Horňák, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:33:40Z
dc.date.available 2010-07-16T08:33:40Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4995
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vypracování strategie rozvoje mikroregionu Horňácko v oblasti cestovního ruchu. V teoretické části charakterizuji cestovní ruch, zabývám se definováním specifik služeb v cestovním ruchu. Dále se zabývám marketingem destinací a jmenuji nástroje a specifika marketingového mixu v cestovním ruchu. Věnuji se problematice mikroregionů a regionálního marketingu. V praktické části analyzuji výchozí podmínky pro rozvoj mikroregionu v oblasti cestovního ruchu a charakterizuji ho. Po analýze současného stavu strategického rozvoje mikroregionu provádím analýzu SWOT. Na základě informací získaných z těchto analýz formuluji v rámci strategie strategickou vizi, a jednotlivé strategické cíle, které pak rozpracovávám do opatření a jednotlivých akčních plánů. V závěru podrobuji akční plány nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 104 s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2251181 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject marketingové nástroje cs
dc.subject strategický marketing cs
dc.subject regionální marketing cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject akční plán cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject Travel industry en
dc.subject microregion en
dc.subject marketing tools en
dc.subject strategy marketing en
dc.subject region marketing en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategy aim en
dc.subject action plan en
dc.subject cost analysis en
dc.subject risk analysis en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Horňácko v oblasti cestovního ruchu cs
dc.title.alternative The strategy of the development of microregion Horňácko in the field of tourism en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Martin
dc.date.accepted 2008-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of my diploma work is to elaborate on the development strategy of the microregion Horňácko in the tourist industry. In the theoretical part I characterize the tourist industry and deal with the definition of the tourist industry specification. I describe marketing destination and specify the tools and details of the marketing mix in tourism. I thouroughly describe microregions and region marketing. In the practical part I analyse the starting conditions for development of the microregion in the tourist industry and characterise it. After the analysis of the present state of strategy development in the microregion, I make SWOT analysis. Based on the results of these analyses, I formulate strategy vision and individual strategic aims, which I develop into cautions and individual action plans. Ultimately, I submit the action plans to both cost analysis and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8417
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
horňák_2008_dp.pdfBlocked 2.146Mb PDF View/Open
horňák_2008_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
horňák_2008_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account