Populační stárnutí - ekonomický, sociální a pedagogický problém

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Populační stárnutí - ekonomický, sociální a pedagogický problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav cs
dc.contributor.author Veverka, Stanislav cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:35:00Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:20Z
dc.date.issued 2008-03-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4998
dc.description.abstract Práce se věnuje otázce stárnutí obyvatelstva a s tím spojených problémů v oblasti důchodů, zaměstnanosti, vzdělávání, pedagogického procesu i sociálními důsledky. Popisuje některé skutečnosti v rámci Evropy a situaci v České republice. Závěry uvedené v teoretické části týkající se dalšího vzdělávání jsou ověřeny prostřednictvím dotazníkového šetření. Autor v této části hodnotí výsledky jednotlivých odpovědí a porovnává je se svými závěry uvedenými v kapitolách, které jsou teoretické a popisují na základě dostupné literatury situaci v České republice. Autor hodnotí i použitou metodologii dotazníku. cs
dc.format 78 s. cs
dc.format.extent 1067590 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.03.2010 cs
dc.subject Stárnutí populace cs
dc.subject migrace cs
dc.subject důchodový systém cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject adaptabilita cs
dc.subject sociální aspekty stárnutí cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject vzdělávací systém cs
dc.subject pedagogický proces cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject ověření tezí cs
dc.subject Population aging en
dc.subject migration en
dc.subject old pension scheme en
dc.subject employment en
dc.subject adaptability en
dc.subject social aspects of aging en
dc.subject lifelong education en
dc.subject educational system en
dc.subject pedagogical process en
dc.subject research en
dc.subject interviews en
dc.subject thesis verification en
dc.title Populační stárnutí - ekonomický, sociální a pedagogický problém cs
dc.title.alternative Population Aging - Economic, Social and Pedagogical Problem en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2008-05-15 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with population aging and related problems in the fields of retirement, employment, education and pedagogical process as well as with the social consequences of the phenomenon. The author presents some of the issues within European framework, focusing on the situation in the Czech Republic. The conclusions provided in the theoretical part concerning further education are supported by interviews. The data from the questionnaires are evaluated and compared to writer's analysis based on his interpretation of the bibliography available on the Czech Republic. Methodology applied for field research has also been assessed. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009180
dc.date.assigned 2006-11-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
veverka_2008_dp.pdfBlocked 1.018Mb PDF View/Open
veverka_2008_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open
veverka_2008_op.doc 60.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account