Využití multifaktorové analýzy při hodnocení trhu práce ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití multifaktorové analýzy při hodnocení trhu práce ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slaměník, Antonín
dc.contributor.author Mlýnková, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:36:51Z
dc.date.available 2010-07-16T08:36:51Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5003
dc.description.abstract V práci je využita multifaktorová analýza při hodnocení trhu práce ve Zlínském kraji. V teoretické části je obecně definován trh práce podle literatury. Popisuje trh práce v České republice a jeho neodmyslitelné součásti. V praktické části popisuje trh práce ve Zlínském kraji. U multifaktorové analýzy vychází z informací všech čtyř okresů kraje (Kroměříž, Uherský Brod, Vsetín, Zlín). Vybrané faktory úzce souvisí s předmětem analýzy a jednoznačně ji ovlivňují. Následuje konečné hodnocení výsledků analýzy a doporučení, která mo-hou problémové body trhu práce ve Zlínském kraji zlepšit. cs
dc.format 66 s, 22 s. tab. příloh. cs
dc.format.extent 1134608 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Analýza cs
dc.subject faktor cs
dc.subject multifaktorová analýza cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject politika zaměstnanosti cs
dc.subject práce cs
dc.subject transformace naturálních hodnot cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject vzdálenost od antioptima cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject zaměstnávání cizinců cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject Analysis en
dc.subject factor en
dc.subject multi-factor analysis en
dc.subject unemployment en
dc.subject employment politics en
dc.subject job en
dc.subject transforma-tion of natural values en
dc.subject labour market en
dc.subject distance from antioptimum en
dc.subject employment en
dc.subject employing of foreigners en
dc.subject Zlín region en
dc.title Využití multifaktorové analýzy při hodnocení trhu práce ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Usage multi-factor analysis on evaluation labour market of Zlín region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2008-06-05
dc.description.abstract-translated Multi-factor analysis is used on evaluation labour market of Zlín region in the thesis. It explains general definition of labour market in accordance to literature in the theoretical part. It also describes labour market in the Czech Republic and its necessary components. Then the practical part follows. This part is all about labour market of Zlín region. Information from all four rural districts is used (Kroměříž, Uherský Brod, Vsetín, Zlín) when the multi-factor analysis is applied. Factors which are used closely relates to the object of analysis and they also affect it. Final evaluation of analysis follows. And the last part is recommendation how could be labour market of Zlín region better. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8843
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mlýnková_2008_dp.pdfBlocked 1.082Mb PDF View/Open
mlýnková_2008_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
mlýnková_2008_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account