Příčiny a důsledky chudoby v ČR a její vliv na společenské klima

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příčiny a důsledky chudoby v ČR a její vliv na společenské klima

Show full item record

No preview available
Title: Příčiny a důsledky chudoby v ČR a její vliv na společenské klima
Author: Krejčová, Jana
Advisor: Vaňková, Zdeňka
Abstract: Chudoba provází společnost po celou dobu jejího vývoje. V každém období byly otázky pomoci chudým řešeny jinak. Relativní chudoba srovnává životní úroveň chudých a bohatých ve společnosti. Vyjadřuje, jestli se člověk ve společnosti cítí bohatý nebo chudý. Nepříznivá finanční situace se odráží v kvalitě bydlení, možnosti vzdělání a celkového kontaktu se společností. Vývoj lidského života ovlivňují sociální události spojené se zdravotním stavem, s rodinou, se stářím, s nezaměstnaností, s nouzí a s nepřizpůsobením. Sociální události se stávají předmětem sociální pomoci v případě, že brání člověku v naplňování jeho životních potřeb a on sám nedokáže tuto situaci zvrátit. Člověk pak nemá dostatek peněz a majetku. Prohlubuje se sociální nerovnost provázená chudobou. Dlouhodobá chudoba může mít za následek sociální vyloučení. Nejčastější ohrožení sociálním vyloučením je u osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, osob propuštěných po ukončení léčby chorobných závislostí, osob propuštěných ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a osob, které nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší. Výzkum prováděný v Dětském domově ve Strážnici a Nízkoprahovém denním centru a noclehárně v Hodoníně ukázal, že mladí lidé si nebezpečí chudoby uvědomují a chtějí tuto situaci na rozdíl od většiny bezdomovců řešit. Přesto část bezdomovců jsou právě děti, které opustily dětský domov. Finanční problémy mají i rodiny s více dětmi. Jejich nízké příjmy jsou pak kompenzovány sociálními příjmy. Formy pomoci ze strany státu v podobě sociálních dávek a sociálních služeb a podmínky pro jejich poskytování jsou uvedeny v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5005
Date: 2008-04-11
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 11.04.2010
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 1009314


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
krejčová_2008_bp.pdfBlocked 1.529Mb PDF
krejčová_2008_vp.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open
krejčová_2008_op.doc 242.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account