Uplatnění algebraických a spektrálních přístupů při analýze a syntéze systémů se zpožděním

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uplatnění algebraických a spektrálních přístupů při analýze a syntéze systémů se zpožděním

Show full item record

Thumbnail
Title: Uplatnění algebraických a spektrálních přístupů při analýze a syntéze systémů se zpožděním
Author: Pekař, Libor
ISBN: 978-80-7454-733-1
URI: http://hdl.handle.net/10563/50094
Date: 2018-06-26
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 66
Availability: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Tato práce představuje teze k habilitační práci, která je ve formě souboru uveřejněných či k tisku přijatých vědeckých prací doplněných komentářem a přináší stručný přehled hlavních oblastí vědecko-výzkumné činnosti autora a významných výsledků, jichž bylo dosaženo. Tematicky je členěna na tři dílčí, leč vzájemně související, oblasti: Návrh řízení systémů se zpožděním s využitím algebraických a robustních přístupů, tvarování spekter nul a pólů takto navržených zpětnovazebních systémů pomocí vhodné volby parametrů regulátoru a na řešení úlohy navržení jednoduchého a zároveň dostatečně přesného algoritmu hledání oblasti stability v závislosti na hodnotě zpoždění. Hlavní přínos práce spočívá v záměru sestavit poměrně jednoduché, inženýrsky přijatelné a snadno implementovatelné postupy a algoritmy pro účely analýzy i syntézy systémů se zpožděním, využívající především algebraických, numerických, robustních a spektrálních přístupů, bez nutnosti rozsáhlých matematických znalostí. V první oblasti výsledky navazují na obecné principy využití zlomkové reprezentace modelů při návrhu stabilizujících a ryzích regulátorů a rozšiřují je na systémy se zpožděním včetně neutrálních, což vede k definici speciálního okruhu meromorfních funkcí. Postup je ověřen při řízení laboratorního tepelného modelu. Ve druhé z oblastí výzkumu je navržen původní algoritmus umisťování dominantních nul a pólů do požadovaných poloh s využitím optimalizačních postupů. Hlavním příspěvkem autora v oblasti určování stabilních a nestabilních regionů v závislosti na velikosti zpoždění je původní numerický algoritmus ve spojité i diskretizované formě. Tyto algoritmy jsou ověřeny na matematickém modelu nestabilního systému jezdce na vypouklé kolébající se ploše.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
pekař_2018_teze.pdfBlocked 2.652Mb PDF
pekař_2018_hp.pdfBlocked 11.37Mb PDF
Svarc_OP.pdfBlocked 1.712Mb PDF
Viteckova_OP.pdfBlocked 666.0Kb PDF
Vyhlidal_OP.pdfBlocked 138.6Kb PDF
Obsah.pdf 487.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account