Robustnost řídicích systémů celočíselného a neceločíselného řádu v podmínkách neurčitosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Robustnost řídicích systémů celočíselného a neceločíselného řádu v podmínkách neurčitosti

Show full item record

Thumbnail
Title: Robustnost řídicích systémů celočíselného a neceločíselného řádu v podmínkách neurčitosti
Author: Matušů, Radek
ISBN: 978-80-7454-734-8
URI: http://hdl.handle.net/10563/50095
Date: 2018-06-03
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 58
Availability: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Tyto teze představují habilitační práci, která se zabývá robustností jednorozměrných (SISO) lineárních časově invariantních (LTI) řídicích systémů celočíselného i neceločíselného řádu v podmínkách parametrické či nestrukturované neurčitosti. Jsou prezentovány různé přístupy k začlenění neurčitosti do matematického modelu řízené soustavy, k analýze robustní stability příslušných uzavřených regulačních obvodů, případně k návrhu robustních regulátorů s konvenčními strukturami. Získané výsledky byly ověřovány jak simulačně, tak také při řízení laboratorních modelů. S ohledem na bohatou publikační činnost autora má habilitační práce formu souboru uveřejněných vědeckých prací doplněného komentářem dle odstavce 3b) §72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Habilitační práce obsahuje pouze původní vědecké články, které jsou publikovány v impaktovaných časopisech a u nichž je habilitant prvním autorem. Do práce je zahrnuto 8 vybraných článků, které byly vytvořeny během autorova působení na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a byly publikovány v letech 2010 až 2017. Všechny uvedené články se úzce vztahují k tématu předkládané habilitační práce.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
matušů_2018_teze.pdfBlocked 863.2Kb PDF
HR Matusu_OP_Viteckova.pdfBlocked 714.1Kb PDF
HR Matusu_OP_Seda.pdfBlocked 433.3Kb PDF
HR Matusu_OP_Husek.pdfBlocked 849.1Kb PDF
matušů_2018_hp.pdfBlocked 20.14Mb PDF
Obsah.pdf 275.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account