Systémy německé územní správy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systémy německé územní správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Diviš, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:42:53Z
dc.date.available 2013-08-15T23:00:21Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5018
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce "Systémy německé územní správy" je popis historického vývoje územně samosprávních celků v Německu po současný stav a popis moderní německé veřejné správy z pohledu organizace a působnosti. V teoretické části autor pojednává o: vývoji samosprávních celků v Německu, dnešním politickém systému v Německu, správě na zemské a místní úrovni a v neposlední řadě se zde autor zmiňuje o modelech obecní správy. V praktické části autor analyzuje současné problémy německé územní správy a porovnává je s problémy české územní samosprávy. cs
dc.format 44 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1869377 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.08.2013
dc.subject Německo cs
dc.subject federace cs
dc.subject ústava cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject místní samospráva cs
dc.subject obce cs
dc.subject modely obecní správy cs
dc.subject Germany en
dc.subject federation en
dc.subject constitution en
dc.subject public administration en
dc.subject local aministration en
dc.subject municipalities en
dc.subject prototypes of municipal administration en
dc.title Systémy německé územní správy cs
dc.title.alternative The systems of German municipal authorities en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr
dc.date.accepted 2008-09-11
dc.description.abstract-translated The subject of my thesis "The systems of German territory administration'q is a description of historical development of German self-governing units up to now and a description of modern German public administration, viewed from its organization and its agency . In the theoretical part, the author deals with the progress of autonomous units in Germany, a current political system in Germany, municipal and local administration and last but not least, the author refers to the prototypes of municipal administration. In the practical part, the author analyses current problems of German territory administration and he compares them with problems of Czech territory self-government. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8869
dc.date.assigned 2008-06-16
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
diviš_2008_dp.pdfBlocked 1.782Mb PDF View/Open
diviš_2008_vp.pdf 92.99Kb PDF View/Open
diviš_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account