Systém terciální prevence kriminality mládeže v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Systém terciální prevence kriminality mládeže v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Žaloudková, Danuše
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:37:16Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:00Z
dc.date.issued 2006-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/502
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na popis činnosti státních orgánu a zainteresovaných složek zabývajících se terciální prevencí v systému kriminality mládeže v České republice. Teoretická část bakalářské práce se zabývá charakterizováním kriminality mládeže, převažujícími příčinami a důvody. Dále označuje a specifikuje jednotlivé státní resorty, které se problematikou terciální prevence kriminality zabývají. Praktická část obsahuje výsledky výzkumu, který byl prováděn za účelem získání poznatku v míre funkčnosti a efektivitě aplikovaných preventivních opatření. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 620482 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.04.2008
dc.subject kriminalita cs
dc.subject ministerstvo cs
dc.subject mládež cs
dc.subject policie cs
dc.subject prevence cs
dc.subject soud cs
dc.subject stát cs
dc.subject systém cs
dc.subject terciální cs
dc.subject trestní řízení cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject výchova cs
dc.subject criminality en
dc.subject ministry en
dc.subject juvenile en
dc.subject police en
dc.subject prevention en
dc.subject court en
dc.subject state en
dc.subject system en
dc.subject tertiary en
dc.subject criminal en
dc.title Systém terciální prevence kriminality mládeže v ČR cs
dc.title.alternative The system of tertiary crime prevention among young people in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with the description of activities of state organs and concerned units or groups dealing with tertiary prevention system of juvenile crimes in the Czech Republic. Theoretical part of the thesis deals with defined juvenile crimes, predominant sources, cause and reasons. Further it specifies and indicates individual national resorts which deal problems of tertiary prevention of juvenile crimes. Practical part contains results of research which was performed in order to get knowledge about extent of functionality and effectiveness of applied preventive measures. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4533
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
žaloudková_2006_bp.pdfBlocked 605.9Kb PDF View/Open
žaloudková_2006_vp.doc 22.5Kb Microsoft Word View/Open
žaloudková_2006_op.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account