Prevence sociálně patologických jevů na základní škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prevence sociálně patologických jevů na základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černý, Milan
dc.contributor.author Bohuňková, Jolana
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:53:38Z
dc.date.available 2013-03-28T00:00:21Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5030
dc.description.abstract V současné společnosti se spíše prosazuje konzumní styl života, agrese, kult peněz ve spojení se všeobecně vnímanou korupcí a neostyšným veřejným tunelováním ekonomiky před hodnotovým systémem dětí a mládeže. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 929473 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.03.2013
dc.subject Sociálně patologické jevy cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject závislost cs
dc.subject šikana cs
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject extremismus cs
dc.subject Social pathological phenomena en
dc.subject prevention en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject dependence en
dc.subject chicane en
dc.subject truant en
dc.subject criminality en
dc.subject delinquent en
dc.subject extremismus en
dc.title Prevence sociálně patologických jevů na základní škole cs
dc.title.alternative Prevention of socially pathological phenomena at primary schools en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated In current society first advance consumption style of life, aggression, cult of money joined with general corruption and public tunnelling economies before value system of kids and teenagers. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009165
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade E
local.subject základní školy cs
local.subject prevence sociálně patologických jevů cs
local.subject elementary schools en
local.subject pathological social phenomena prevention en


Files in this item

Files Size Format View
bohuňková_2008_dp.pdfBlocked 907.6Kb PDF View/Open
bohuňková_2008_op.doc 74.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account