Agrese a divácké násilí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Agrese a divácké násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Schuster, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:02:09Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:20Z
dc.date.issued 2008-04-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5047
dc.description.abstract Rvačky, hořící tribuny, násilnické tlupy mladých lidí napadající nejen se navzájem, ale i obyčejné lidi, kteří s nimi nemají nic společného a chtějí se jen jít pobavit. A kolem stovky po zuby vyzbrojených policistů s těžkou technikou. Tak to je prostředí dnešních sportovních, zejména fotbalových utkání. Proč tomu tak je a kdo jsou ti "zlí"? Jací vůbec jsou? A proč? Co děláme proto, aby se slovem fotbal nebo hokej zase spojoval pocit zábavy než pocit strachu a toho co se zase stane a zda naše děti přijdou z fotbalu domů v pořádku? Na těchto několik otázek se má bakalářská práce snaží najít odpovědi. Podrobně popisuje bouřlivou minulost fotbalového násilí od počátku našeho letopočtu až po současnost, stanoví základní pojmy spojené s tímto tématem, snaží se i o typologii scény hooligans. Práce shrnuje současnou legislativu a aktivity Evropy proti nevhodnému chování při sportovních akcích i aktivity nevládních organizací, které se snaží bojovat proti násilí při sportovních zápasech. cs
dc.format 54 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 949122 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 16.04.2010
dc.subject Agrese cs
dc.subject divácké násilí cs
dc.subject psychologie davu cs
dc.subject sportovní fanoušek cs
dc.subject stadion cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject chuligáni cs
dc.subject symbolika cs
dc.subject extremismus cs
dc.subject Agression en
dc.subject spectator's violence en
dc.subject psychology crowd en
dc.subject sport supporter en
dc.subject stadium en
dc.subject legislature en
dc.subject hooligans en
dc.subject emblems en
dc.subject extremism en
dc.title Agrese a divácké násilí cs
dc.title.alternative Agression and spectator's violence en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated Fights, burning stands, violent groups of young people who are attacking not only with each other but even ordinary humans who haven't got anything in common with violent ones and want to go for fun. And around are the heavily armed policemen with big stuff. So that is world of sport especially of football of present time! But way it so and who are these "bad guys"? And what kind are they? And why? And what we do to have a word football or ice-hockey connected with pleasant certitude than that it was filling of fear what can happen there and our children will come home back safe then? This work about to pursuit answers to these questions. It describes history of football violence from beginning of our age till present-days, determinates basic conception connected with this subject and tries to bring typology of risk fans scene. This work recapitulated legislative and activities in Europe against spectator's violence and activities of NGOs, which work at this field. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009367
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject masové chování cs
local.subject divácké násilí cs
local.subject fotbalové zápasy cs
local.subject crowd behavior en
local.subject crowd violence en
local.subject soccer matches en


Files in this item

Files Size Format View
schuster_2008_bp.pdf 926.8Kb PDF View/Open
schuster_2008_vp.doc 67.22Kb Microsoft Word View/Open
schuster_2008_op.doc 63.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account