Komunikační strategie Prodejní pasáže Zlín-Louky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie Prodejní pasáže Zlín-Louky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Vymětalová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:07:40Z
dc.date.available 2018-04-25T23:00:15Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5054
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou nákupního centra Prodejní pasáž Zlín-Louky. Ve své práci jsem použila teoretické znalosti, znalosti z praxe a marketingový výzkum. Využila jsem kvantitativního i kvalitativního typu výzkumu. Mým úkolem je analyzovat současný stav Prodejní pasáže a sestavit vhodnou komunikační strategii. Analýzy a marketingový výzkum mi pomohou najít odpovědi k mnoha otázkám týkajících se marketingové komunikace, konkurenčních nákupních center, definice cílové skupiny, příležitostí a hrozeb, slabých a silných stránek. cs
dc.format 91 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3385940 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2018
dc.subject Prodejní pasáž Zlín-Louky cs
dc.subject nákupní centrum cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject Prodejní pasáž Zlín-Louky en
dc.subject shopping center en
dc.subject strategy of communication en
dc.subject marketing communications en
dc.subject marketing research en
dc.subject target group en
dc.title Komunikační strategie Prodejní pasáže Zlín-Louky cs
dc.title.alternative Communication strategy of Prodejní pasáž Zlín-Louky en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2008-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this graduation theses is to analyse the shopping center Prodejní pasáž Zlín-Louky. I used theoretical, practical knowledge and also marketing research. I used both qualitative and quantitative type of research. My task is to analyse contemporary situation of Prodejní pasáž and put together acceptable strategy of communication. Analyses and marketing research will help me to find answers to many questions concerning marketing communication, rival shopping centers, definition of target group, opportunities and threats, weakness and strengths. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7570
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vymětalová_2008_dp.pdfBlocked 3.229Mb PDF View/Open
vymětalová_2008_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
vymětalová_2008_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account