Projekt prodeje a poprodejní péče o zákazníky v NWT Computer s.r.o. z malých a středních firem

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt prodeje a poprodejní péče o zákazníky v NWT Computer s.r.o. z malých a středních firem

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt prodeje a poprodejní péče o zákazníky v NWT Computer s.r.o. z malých a středních firem
Autor: Misařová, Veronika
Vedoucí: Kozák, Vratislav
Abstrakt: Tato diplomová práce je vypracována pro společnost NWT Computer s.r.o. Hlavním důvodem jejího zpracování je podpořit prodej informačních technologií pomocí nástrojů marketingové komunikace a analýzou prodejní a poprodejní péče u současných i stávajících zákazníků z malých a středních firem. V teoretické části se věnuji podrobnějšího popisu nástrojů marketingové komunikace, budování vztahu se zákazníkem, kvality poskytovaných služeb a spokojenosti firemních zákazníků. Součástí práce je analýza současného stavu využívaných marketingových nástrojů a prodejní a poprodejní péče o zákazníka, které se vzájemně ovlivňují. Dále jsem vypracovala SWOT a Porterovu analýzu. Také na zákla-dě dotazníkového šetření, které zjišťovalo úroveň spokojenosti zákazníků s firmou NWT Computer, jsem navrhla, jak ve firmě zvýšit prodejní a poprodejní péči, jak zákazníky více motivovat k opakovaným nákupům a jak získat nové zákazníky. V závěru práce jsem vypracovaný projekt podrobila nákladové a rizikové analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5055
Datum: 2008-05-05
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 8302


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
misařová_2008_dp.pdfZablokované 2.359Mb PDF Zobrazit/otevřít
misařová_2008_vp.doc 45Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
misařová_2008_op.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet