Projekt prodeje a poprodejní péče o zákazníky v NWT Computer s.r.o. z malých a středních firem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt prodeje a poprodejní péče o zákazníky v NWT Computer s.r.o. z malých a středních firem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Misařová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:08:04Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5055
dc.description.abstract Tato diplomová práce je vypracována pro společnost NWT Computer s.r.o. Hlavním důvodem jejího zpracování je podpořit prodej informačních technologií pomocí nástrojů marketingové komunikace a analýzou prodejní a poprodejní péče u současných i stávajících zákazníků z malých a středních firem. V teoretické části se věnuji podrobnějšího popisu nástrojů marketingové komunikace, budování vztahu se zákazníkem, kvality poskytovaných služeb a spokojenosti firemních zákazníků. Součástí práce je analýza současného stavu využívaných marketingových nástrojů a prodejní a poprodejní péče o zákazníka, které se vzájemně ovlivňují. Dále jsem vypracovala SWOT a Porterovu analýzu. Také na zákla-dě dotazníkového šetření, které zjišťovalo úroveň spokojenosti zákazníků s firmou NWT Computer, jsem navrhla, jak ve firmě zvýšit prodejní a poprodejní péči, jak zákazníky více motivovat k opakovaným nákupům a jak získat nové zákazníky. V závěru práce jsem vypracovaný projekt podrobila nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 96 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2474266 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject public relations cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject prodejní a poprodejní péče o zákazníka cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject advertisement en
dc.subject advertising en
dc.subject sales promotion en
dc.subject public relations en
dc.subject direct marketing en
dc.subject communication strategy en
dc.subject sales and after-sales services en
dc.title Projekt prodeje a poprodejní péče o zákazníky v NWT Computer s.r.o. z malých a středních firem cs
dc.title.alternative Sales and after-sales customer service project of NWT Computer Ltd. from small and middle-sized companies en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kojecký, Radovan
dc.date.accepted 2008-05-28
dc.date.vskp-available 2038-05-05
dc.description.abstract-translated This thesis is elaborated for NWT Computer Ltd. Company. The main aim of this elabora-tion is to give support to the Information Technology sale through the use of marketing communication tools and the analysis of sales and after-sales services at contemporary and current customers from small and medium companies. In theoretical part I attend to more detailed description of marketing communication tools, forging relationships with custom-ers, the quality of offered services and also of the company's customers' satisfaction. One part of the work is the analysis of the current state of the marketing tools use and of the sales and after-sales services of customers, which influences each other. Thereinafter I elaborated SWOT and Porter analysis. On the basis of the questionnaire inquiry, which was surveying the level of customer's satisfaction with the NWT Computer company, I sug-gested how to increase the sales and after-sales services in the company, how to motivate the customers to repetitive purchases and how to attract new customers. I subjected the elaborated project to cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8302
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
misařová_2008_dp.pdfBlocked 2.359Mb PDF View/Open
misařová_2008_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
misařová_2008_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account