Marketingová strategie obnovení výroby vakuovaných potravin ve společnosti TEKOO spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová strategie obnovení výroby vakuovaných potravin ve společnosti TEKOO spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Chovanec, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:08:17Z
dc.date.available 2013-05-23T23:00:31Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5056
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií obnovení výroby vakuovaných potravin ve společnosti TEKOO spol. s r.o. Cílem této práce je zhodnotit současný stavu marketingové strategie a navrhnout marketin-govou strategii pro nové výrobky částečně vycházející z této firemní strategie. Současně také definovat segmenty trhu pro nové výrobky a oslovit první skupinu těchto zákazníků. Na základě závěrů vyplývajících z vyhodnocení dotazníku a analýze současného stavu je firmě navržena marketingová strategie určená pro tento druh nových produktů a další po-stup pro zavádění výrobků. cs
dc.format 63 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 1031660 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject obnoveni výroby cs
dc.subject marketing strategy en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing research en
dc.subject production restoration en
dc.title Marketingová strategie obnovení výroby vakuovaných potravin ve společnosti TEKOO spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Marketing strategy of production restoration vacuumed food in the company TEKOO spol. s r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Borák, Miroslav
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis solves marketing strategy of production restoration vacuumed food in the company TEKOO spol. s r.o. The subject of this bachelor thesis is to sum up present state of marketing strategy and pro-pose marketing strategy for new products partly sequent to this company strategy. Concur-rently define trade section for new products and address the first group of these customers. Based on findings consequential of questionnaire's evaluation and present state analysis is proposed marketing strategy designed for this sort of new products and next plan for pro-duction implementing. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9632
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chovanec_2008_bp.pdfBlocked 1007.Kb PDF View/Open
chovanec_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
chovanec_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account