Postoje k alkoholu účastníků volnočasových aktivit Salesiánského klubu mládeže Zlín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoje k alkoholu účastníků volnočasových aktivit Salesiánského klubu mládeže Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bůžek, Antonín
dc.contributor.author Kozubík, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:10:29Z
dc.date.available 2010-07-16T09:10:29Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5059
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zjištěním postojů účastníků volnočasových aktivit Salesiánského klubu mládeže Zlín k alkoholu. Teoretická část charakterizuje Salesiány Dona Bosca, jejich činnost a výchovný systém. Dále se teoretická část zabývá vztahem společnosti k alkoholu, účinky alkoholu na mladistvé a faktory vzniku závislostí. Teoretická část se také zabývá preventivní činností v oblasti konzumace alkoholu. V praktické části byla použita metoda kvantitativního výzkumu a nástrojem byl dotazník. Přínosem práce pro praxi je zjištění postojů respondentů k alkoholu, se kterými se bude moci nadále pracovat. cs
dc.format 75 s., 1 s. příloha cs
dc.format.extent 731875 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject alkohol cs
dc.subject postoj cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Salesiáni Dona Bosca cs
dc.subject Alcohol en
dc.subject attitude en
dc.subject prevention en
dc.subject Salesians of Don Bosco en
dc.title Postoje k alkoholu účastníků volnočasových aktivit Salesiánského klubu mládeže Zlín cs
dc.title.alternative Position to alcohol of participants of free time activites of "Salesianský klub mládeže Zlín" en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žůrek, Petr
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with findings attitudes of participants on leisure time activities of Salesian club of youth Zlín to alcohol. Theoretical part characterizes Salesians of Don Bosco, their activity and their educational system. Theoretical part deals with relation of society to alcohol, effect of alcohol to young people and factors of rise of dependence. In practical part we used quantitative method of research. Instrument of research was questionary. Contribution for use is findings attitudes of informant to alcohol. They can be use in future. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7859
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B
local.subject salesiáni cs
local.subject SDB cs
local.subject boj proti alkoholismu cs
local.subject volnočasové aktivity cs
local.subject Salesians en
local.subject Societas Sancti Francisci Salesii en
local.subject alcoholism control en
local.subject leisure time activities en


Files in this item

Files Size Format View
kozubík_2008_bp.pdf 714.7Kb PDF View/Open
kozubík_2008_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
kozubík_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account