Příčiny sociálně patologických jevů u etnických menšin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příčiny sociálně patologických jevů u etnických menšin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekot, Aleš cs
dc.contributor.author Novotný, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:14:38Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:21Z
dc.date.issued 2008-04-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5062
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku etnickým menšin na území ČR a na sociálně patologické jevy, které jsou díky tomuto ve společnosti přítomny. Práce taktéž popisuje nejčastější druhy trestné činnosti, které jsou pro tu či onu skupiny dalo by se říci typické. Součástí práce byl i empirický výzkum, který byl prováděn mezi studenty středních škol na okrese Brno - venkov a Blansko. Cílová skupina respondentů byla schválně vybrána z posluchačů středních škol, neboť se domnívám, že tito již mají dostatek zkušeností k posouzení problematiky etnických menšin u nás. Vzhledem k tomu, že i oni sami brzy začnou shánět práci, budou mít i mnoho možností poznat, jak je to s rasismem ve společnosti. Zda tyto argumenty nejsou jenom účelovou poznámkou těch, kteří na trhu práce neuspěli a kteří se tak ve všech podstatných oblastech lidského života spoléhají na pomoc státu a jeho orgánů. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 440187 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.04.2010 cs
dc.subject Rasismus cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject organizovaný zločin cs
dc.subject veřejné mínění cs
dc.subject etnikum cs
dc.subject migrace cs
dc.subject Racism en
dc.subject social phatological phenomenon en
dc.subject criminality en
dc.subject organize crimes en
dc.subject public opinion en
dc.subject ethnic en
dc.subject migration en
dc.title Příčiny sociálně patologických jevů u etnických menšin cs
dc.title.alternative Reasons of social pathological phenomenons of minorities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jilčík, Tomáš cs
dc.date.accepted 2008-06-25 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on problems ethnic minorities in the area of Czech republik and for social phatological phenomenons too. Thesis describes the most often crimes which are typical for that minority. In the thesis is research work and I did it at secondary schools on region Brno - venkov and Blansko. Group of informants was chosen from that because these students have already got enough experiencies and they can review problems with ethnic minorities at Czech republic. Forasmuch as they will find their job, they will also have many opportunities to find out how it is with racism in society. Whether these arguments are not only coments of those people, who were not successful to get a job and they rely on help from government and social benefits. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009270
dc.date.assigned 2007-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
novotný_2008_bp.pdfBlocked 429.8Kb PDF View/Open
novotný_2008_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open
novotný_2008_op.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account