Kvalita života seniorů v domovech pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švec, Vlastimil
dc.contributor.author Šigutová, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:14:49Z
dc.date.available 2010-07-16T09:14:49Z
dc.date.issued 2008-03-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5063
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na kvalitu života seniorů v domovech pro seniory. Cílem diplomové práce je zhodnotit úroveň kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory a kvalitu života seniorů z hlediska spokojenosti žen a mužů žijících v těchto domovech. Kvalita života je jev multidimenzionální a z hlediska jednotlivých seniorů velmi subjektivní a individuální pojem. Ovlivňuje ji řada faktorů mezi něž patří zdraví, životní styl, sociální prostředí, zdravotní péče, sociální služby, hmotné zabezpečení, bydlení či etické principy uplatňované ve společnosti atp. Je třeba ji udržovat na požadované úrovni, přizpůsobovat změnám ve společnosti, poznatkům vědy a neustále ji zlepšovat. Problematika kvality života seniorů je předmětem zájmu mnoha vědních oborů, rovněž i sociální pedagogiky. cs
dc.format 121 s. cs
dc.format.extent 648636 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Stáří cs
dc.subject proces stárnutí cs
dc.subject gerontologie cs
dc.subject geriatrie cs
dc.subject geragogika cs
dc.subject senior cs
dc.subject rodina cs
dc.subject péče státu o seniory cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject personál cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject adaptace seniorů cs
dc.subject vztah senior - personál cs
dc.subject vztah senior - senior cs
dc.subject vztah senior-rodina cs
dc.subject aktivity seniorů cs
dc.subject Senility/old age en
dc.subject aging process en
dc.subject Gerontology en
dc.subject Geriatrics en
dc.subject Geragogics en
dc.subject Senior en
dc.subject the Family en
dc.subject State care of seniors en
dc.subject the Social Service en
dc.subject quality standards of the Social Service en
dc.subject Retirements Home en
dc.subject personnel en
dc.subject life quality en
dc.subject adaptation of seniors en
dc.subject relation senior to personnel en
dc.subject relation senior to senior en
dc.subject relation senior to family en
dc.subject seniors activities en
dc.title Kvalita života seniorů v domovech pro seniory cs
dc.title.alternative The life quality of seniors in the Retirements Homes en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-05-14
dc.description.abstract-translated This Graduation theses is focused on the life quality of seniors in the Retirements Homes. The goal is to valorize quality level of rendition of services in the Retirements Homes and the life quality of seniors in term of women's and men's satisfaction residing in these Homes. The life quality is multidimensional phenomenon and in term of individual senior it is very subjective and individual conception. It's influenced by a range of factors as: the health, lifestyle, social environment, health care, the Social Services, financial security, living or Ethic principles alleged in society The life quality should be provided on a required level, keep it adoptable to changes in society and science and improve it all the time. The problems of the life quality of seniors is the subject of concern of many science fields as well as the social pedagogy. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009230
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šigutová_2008_dp.pdfBlocked 633.4Kb PDF View/Open
šigutová_2008_vp.doc 63.96Kb Microsoft Word View/Open
šigutová_2008_op.doc 68.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account