Služba Romská policejní asistence ve městě Brně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Služba Romská policejní asistence ve městě Brně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klíčová, Kateřina
dc.contributor.author Šalléová, Klára
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:18:24Z
dc.date.available 2010-07-16T09:18:24Z
dc.date.issued 2008-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5068
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výzkumem specifik sociální služby s názvem Romská policejní asistence ve městě Brně. Tento pilotní projekt realizuje příspěvková organizace Drom, romské středisko. V teoretické části je popsán koncept sociálního vyloučení, skupiny osob ohrožené sociálních vyloučením a rizikové oblasti, se kterými se sociálně vyloučení, převážně Romové potýkají. V této oblasti je také nastíněná otázka kriminality spojovaná s romskou komunitou, dále pak možné nástroje řešení problematiky sociálně vyloučených Romů, jako jsou terénní sociální práce a konkrétně projekt policejních asistentů. Praktickou část tvoří kvalitativní výzkum zaměřený na popis služby Romská policejní asistence ve městě Brně, ze tří perspektiv a to: poskytovatelů služby Romská policejní asistence, klientů jako příjemců služby a zástupců Policie České Republiky. Při poskytování této služby jde vzájemné oboustranné poznávání romské komunity a příslušníků Policie ČR. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 5565668 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject chudoba cs
dc.subject klient cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject projekt policejní asistence cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject sociálně vyloučená lokalita cs
dc.subject terénní sociální práce cs
dc.subject poverty en
dc.subject client en
dc.subject criminality en
dc.subject police assistance project en
dc.subject social services en
dc.subject social exclusion en
dc.subject socially excluded location en
dc.subject street-work en
dc.title Služba Romská policejní asistence ve městě Brně cs
dc.title.alternative "Roma police assistance" as a social service in Brno en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2008-06-23
dc.description.abstract-translated My minor thesis deals with a research of specific aspects of social services called "Romská policejní asistence ve městě Brně'q (Romani police assistance in Brno). This pilot project is provided by an allowance organization Drom, a Romani association. The theoretical part describes a concept of social exclusion, groups of people endangered by a social exclusion and risky areas which the socially excluded, especially the Roma people, face. In this context a question of criminality connected with the Romani community and possible tools for solving the issue of socially excluded Roma people, such as street-work and particularly the project of police assistance, are also mentioned. The practical part consists of a qualitative research aimed at a description of the services of the Romani police assistance in Brno project from three perspectives: from the perspective of the providers of the Romani police assistance services, clients as addressees of the services and representatives of the Czech Republic Police. While providing this service, it is about getting to know each other - both on the side of the Romani community and the representatives of the Czech Republic Police. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8351
dc.date.assigned 2008-01-24
utb.result.grade C
local.subject Romové cs
local.subject spolupráce cs
local.subject policie cs
local.subject Romanies en
local.subject cooperation en
local.subject police en


Files in this item

Files Size Format View
šalléová_2008_bp.pdfBlocked 5.307Mb PDF View/Open
šalléová_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
šalléová_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account