Morální hranice a hodnoty u dětí a dospívajících

DSpace Repository

Language: English čeština 

Morální hranice a hodnoty u dětí a dospívajících

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Weihrauchová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:23:22Z
dc.date.available 2010-07-16T09:23:22Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5084
dc.description.abstract Tato práce se zabývá morálními hodnotami a hranicemi u dětí a dospívajících. Jak mnoho se mohou u každého odlišovat v závislosti na věku a odlišného žití. Teoretická část se za-bývá nejprve skupinou osob, která je v rámci práce aktuální, tedy dětmi školního věku, prepubescence, pubescence a dospívajícími. Následující kapitola je věnována pojmům, co jsou to vůbec hranice a hodnoty a jak jsou ovlivnitelné např. rodinou a jejím působením pomocí výchovy a pravidel. Poslední kapitola teoretické části obsahuje chování a jednání dětí a dospívajících, které není v souladu s pravidly a které je častým tématem ve školách. Praktická část zkoumá odlišnost morálních hranic a hodnot v závislosti na věku u dětí a dospívajících z běžných funkčních rodin a u dětí a dospívajících z Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni Sdružení CEMA v Žamberku. cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 1104534 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dospívání cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject hranice cs
dc.subject výchova cs
dc.subject rodina cs
dc.subject pravidla cs
dc.subject krádeže cs
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject šikana cs
dc.subject Adolescence en
dc.subject values en
dc.subject limits en
dc.subject upbringing en
dc.subject family en
dc.subject rules en
dc.subject robberies en
dc.subject truantry en
dc.subject chicane en
dc.title Morální hranice a hodnoty u dětí a dospívajících cs
dc.title.alternative Moral limits and values of children and teenagers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hozová, Leona
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with moral values and limits of children and teenagers. It deals with how age and different style of living can modify the perception of these in a person. The theoretic part of this thesis describes a relevant group of people, i.e. children of school age, prepubescents, pubescents and teenagers. There is a chapter presenting topics like what are actually the moral limits and values and how they are influenced for example by family in terms of education and rules. The last chapter of the theoretic part contains be-havior and actions of children and teenagers which are not in conformity with these rules and which items are frequently discussed at schools. The practical part of the thesis focuses on the differences between moral limits and values depending on the age of children and teenagers from well functioning families in contrast to children and teenagers from Home for Women and Mothers with Children in Distress, CEMA association, Žamberk. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7913
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
weihrauchová_2008_bp.pdf 1.053Mb PDF View/Open
weihrauchová_2008_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
weihrauchová_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account