Význam digitálních technologií v životě seniorů v době pandemie COVID-19

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam digitálních technologií v životě seniorů v době pandemie COVID-19

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olecká, Ivana
dc.contributor.author Chromková, Jitka
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:18Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:18Z
dc.date.issued 2022-01-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50881
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá významem digitálních technologií v životě seniorů v době pandemie covid-19. Reaguje na aktuální situaci a přináší pohled na tuto problematiku. Teoretická část charakterizuje stárnutí a stáří, věnuje se digitálním technologiím a jejich popisu. Vystihuje vztah digitálních technologií u seniorů. Zaobírá se také vzděláváním seniorů a představuje instituce, ve kterých se mohou senioři vzdělávat. Přináší přehled realizovaných výzkumů v oblasti významu digitálních technologií u seniorů. Praktická část byla realizována kvalitativním výzkumem prováděným pomocí rozhovoru. Získaná data byla zpracována prostřednictvím interpretativní fenomenologické analýzy. Cílem bylo zjistit, jaký význam mají digitální technologie pro seniory v aktuální situaci pandemie covid-19. Z výzkumu vyplynulo, že technologie byly pro seniory velkým přínosem. Senioři je využívali podle svých preferencí, možností a na základě předešlé zkušenosti s technologiemi.
dc.format 96 s. (29 832)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject digitální technologie cs
dc.subject vzdělávání seniorů cs
dc.subject pandemie covid-19 cs
dc.subject aging en
dc.subject old age en
dc.subject digital technologies en
dc.subject older adult education en
dc.subject covid-19 pandemic en
dc.title Význam digitálních technologií v životě seniorů v době pandemie COVID-19
dc.title.alternative The Importance of Digital Technologies in the Lives of Seniors in the Time of COVID-19 Pandemic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2022-05-18
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the importance of digital technologies in the life of seniors during the covid-19 pandemic. It responds to the current situation and provides insight into this issue. The theoretical part characterizes aging, old age and deals with digital technologies and their description. It describes the relationship between digital technologies and older people. It also deals with the education of older people and presents institutions in which older people can be educated. It brings an overview of research conducted in the field of the importance of digital technologies in elderly people. The practical part was realized by qualitative research which is conducted through the interview. The obtained data were processed through interpretive phenomenological analysis. The aim was to find out the importance of digital technologies for older people in the current situation of the covid-19 pandemic. Research has shown that technologies have been of great benefit to older people. Older people used them according to their preferences, possibilities and on the basis of previous experience with technologies.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 60528
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2022-04-19


Files in this item

Files Size Format View Description
chromková_2022_dp.pdf 3.354Mb PDF View/Open None
chromková_2022_op.docx 17.63Kb Unknown View/Open None
chromková_2022_vp.docx 18.41Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account