Prosociální chování u žáků tradičních a alternativních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prosociální chování u žáků tradičních a alternativních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Staňková, Veronika
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:18Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:18Z
dc.date.issued 2021-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50886
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na prosociální chování u žáků tradičních a alternativních škol. Teoretická část práce se zabývá prosociálním chováním, jeho formami, jeho determinanty a jeho vývojem. Také se zabývá tradičními a alternativními školami a aspekty, ve kterých se podobají či liší. Praktická část přináší výsledky kvantitativního výzkumu, který byl uskutečněn pomocí nominační techniky u žáků čtvrtých, pátých, šestých a sedmých tříd tradičních a alternativních škol. Cílem bylo zjistit míru prosociálního chování u žáků, a poté porovnat v závislosti na typu školy či jednotlivých ročnících.
dc.format 84 s. (145 667 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prosociální chování cs
dc.subject determinanty prosociálního chování cs
dc.subject školní prostředí cs
dc.subject tradiční školy cs
dc.subject alternativní školy cs
dc.subject prosocial behaviour en
dc.subject determinants of prosocial behaviour en
dc.subject school environment en
dc.subject traditional schools en
dc.subject alternative schools en
dc.title Prosociální chování u žáků tradičních a alternativních škol
dc.title.alternative Prosocial Behavior of Students from Traditional and Alternative Schools
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Blaštíková, Lucie
dc.date.accepted 2022-05-17
dc.description.abstract-translated The Master thesis focuses on a prosocial behaviour of students of traditional and alternative schools. The theory part deals with a prosocial behaviour, its forms, its determinants and its development. It also deals with traditional and alternative schools, their aspects, in which they are either similar or different. The practical part presents the results of a quantitative research, which has been conducted with the help of nomination techniques with the students of the fourth, fifth, sixth and seventh classes of traditional and alternative schools. The aim was to find out the degree of prosocial behaviour in pupils, and then to compare them depending on the type of school or individual grades.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 60409
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2022-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
staňková_2022_dp.pdf 2.359Mb PDF View/Open None
staňková_2022_op.docx 17.19Kb Unknown View/Open None
staňková_2022_vp.docx 17.93Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account