Analýza učebnic hudební výchovy na prvním stupni základní školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza učebnic hudební výchovy na prvním stupni základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jelénková, Libuše
dc.contributor.author Šindelková, Kristýna
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:20Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:20Z
dc.date.issued 2021-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50924
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zaměřuje na zjištění kvality učebnic hudební výchovy pro 1., 2. a 3. ročník prvního stupně základní školy. Cílem této práce bylo zjistit, jaká je didaktická vybavenost vybraných učebnic a jaké názory a preference převládají u učitelů prvního stupně na vybrané učebnice hudební výchovy. Pozoronost v diplomové práci byla zaměřena na vybraná nakladatelství SPN, Nová škola a Taktik. Výzkumný vzorek tvořilo osm učebnic hudební výchovy a deset učitelů prvního stupně základní školy. Hlavní výzkumnou metodou bylo měření didaktické vybavenosti učebnic, které bylo doplněné o strukturované interview. Měřením didaktické vybavenosti bylo zjištěno, že učebnice dosahují průměrných hodnot převážně u verbálních komponentů učebnic. Nejvyšší hodnoty dosáhly učebnice hudební výchovy u obrazových komponentů. Z pohledu učitelů jsou nejčastěji kladně hodnoceny právě ty učebnice, které jsou vizuálně přitažlivé, doplněné o ilustrace a barevné grafické zpracování.
dc.format 84 s. (107 730 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hudební výchova cs
dc.subject učebnice cs
dc.subject didaktická vybavenost učebnic cs
dc.subject strukturované interview cs
dc.subject music education en
dc.subject textbooks en
dc.subject didactic content of textbooks en
dc.subject structured interviews en
dc.title Analýza učebnic hudební výchovy na prvním stupni základní školy
dc.title.alternative Analysis of Music Textbooks for 1st Grade of Primary Schools
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Klapko, Dušan
dc.date.accepted 2022-05-24
dc.description.abstract-translated The submitted diploma thesis focuses on determining the quality of music education textbooks for the 1st, 2nd and 3rd year of primary school. The aim of this work was to find out what is the didactic content of selected textbooks and what opinions, and preferences prevail among primary school teachers in selected textbooks of music education. The attention of the diploma thesis was focused on selected publishers SPN, Nová škola and Taktik. The research sample consisted of 8 music education textbooks and 10 primary school teachers. The main research method was the measurement of the didactic equipment of the textbooks, which was supplemented by a structured interview. By measuring didactic equipment, it was found that the textbooks achieved average values mainly in the verbal components of the textbooks. The highest values were achieved by music education textbooks in image components. From the teachers' point of view, those textbooks that are visually appealing, supplemented by illustrations and color graphics, are most often positively evaluated.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs
dc.thesis.degree-discipline Lower Primary School Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cs
dc.thesis.degree-program Teacher Training for Primary Schools en
dc.identifier.stag 60150
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
šindelková_2022_dp.pdf 1.543Mb PDF View/Open None
šindelková_2022_op.pdf 368.4Kb PDF View/Open None
šindelková_2022_vp.pdf 369.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account