Sledování vybraných parametrů modelových vzorků fermentovaných masných výrobků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sledování vybraných parametrů modelových vzorků fermentovaných masných výrobků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Čalová, Alice
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:23Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:23Z
dc.date.issued 2021-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50982
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce se zabývá složením masa a jeho vlastnostmi, které ovlivní finální produkt fermentovaného masného výrobku. Dále popisuje teorii jejich samotné výroby včetně použití vstupních surovin. Také je zde zmíněno téma mikroflóry a její úloha při zrání výrobku a její možná negativa. Samotný experiment zahrnuje výrobu fermentovaných masných výrobků v praxi, kdy byly vyrobeny 4 šarže výrobků. Byly od sebe odlišeny startovací kulturou, důležitou pro výrobu a kalibrem (průměrem) výrobku. Po dobu zrání a následně během skladování byly sledovány vybrané parametry modelových vzorků. Sledovanými parametry byla aktivita vody, pH a měření barvy. Z výsledků vyplývá, že za optimální modelový vzorek můžeme považovat vzorek vyrobený s kulturou Staphylococcus carnosus (kultura Bactoferm CS-299; vzorek S), který v průběhu fermentace a zrání vykazoval nejlepší parametry (pokles pH a vodní aktivity), které se řadí mezi důležité vlastnosti fermentovaných masných výrobků.
dc.format 47 s. (57 675)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fermentované masné výrobky cs
dc.subject startérové kultury cs
dc.subject fermentace cs
dc.subject pH cs
dc.subject vodní aktivita cs
dc.subject barva cs
dc.subject fermented meat products en
dc.subject starter cultures en
dc.subject fermentation en
dc.subject pH en
dc.subject water activity en
dc.subject colour en
dc.title Sledování vybraných parametrů modelových vzorků fermentovaných masných výrobků
dc.title.alternative Monitoring of Selected Parameters of Model Sausages Samples
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šenkýřová, Jana
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this bachelor thesis is about the composition of meat and its characteristics that influence the final product of the fermented meat products. It describes the technology of making meat products. It includes the role of microflora in the fermentation process and its negative properities. The experiment involves the production of the fermented meat product. Were produced four types of products, each containing a different starter culture and caliber of the products. The parameters monitored were water activity, pH and measurement of color. The results show that the moxt important model is a sample produced with a culture of Staphylococcus carnosus, because it showed the best parameters.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.identifier.stag 59705
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
čalová_2022_dp.pdf 1.422Mb PDF View/Open None
čalová_2022_op.pdf 943.6Kb PDF View/Open None
čalová_2022_vp.pdf 828.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account