Kvalita života pacienta s chemoterapií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života pacienta s chemoterapií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudlová, Pavla
dc.contributor.author Uherová, Michaela
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:23Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:23Z
dc.date.issued 2021-10-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50987
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu života pacienta s chemoterapií. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována dvěma hlavním tématům. Prvním tématem je chemoterapie, ve kterém je popsáno, co chemoterapie je a jaký je její záměr. Dále jsou zmíněna cytostatika a jejich aplikace. Dalším tématem je kvalita života. Kapitoly jsou zaměřeny na kvalitu života obecně, na kvalitu života onkologického pacienta a hodnocení kvality života dle různých nástrojů. V praktické části jsou vymezeny čtyři dílčí cíle. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaká je úroveň kvality života pacienta s chemoterapií. Kvantitativní výzkumné šetření bylo realizováno technikou dotazníku u 109 pacientů podstupující chemoterapii na onkologickém stacionáři. Dotazník obsahoval položky zjišťujících sociodemografické údaje, základní zdravotní údaje a položky standardizovaného specifického dotazníku EORTC QLQ-C30 (verze 3.0). Výsledky šetření vedly k vytvoření letáku "10 tipů, jak bojovat proti únavě".
dc.format 96 s. (111 121)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject onkologický pacient cs
dc.subject onkologický stacionář cs
dc.subject chemoterapie cs
dc.subject cytostatika cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject dotazník EORTC QLQ-C30 cs
dc.subject verze 3.0 cs
dc.subject oncological patient en
dc.subject oncological stationaire en
dc.subject chemotherapy en
dc.subject cytostatics en
dc.subject quality of life en
dc.subject questionnaire EORTC QLQ-C30 en
dc.subject version 3.0 en
dc.title Kvalita života pacienta s chemoterapií
dc.title.alternative Quality of Life in a Patient with Chemotherapy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pelikán, Anton
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the quality of life in a patient with chemotherapy. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part of the thesis is focused on two main topics. The first topic is chemotherapy, which describes what chemotherapy is and what is the purpose of chemotherapy. Cytostatics and their applications are also mentioned. The second topic is quality of life. The chapters focus on quality of life in general, the quality of life of the oncological patients, and the assessment of quality of life according to different tools. The practical part defines four sub-objectives. The main aim of the study was to determine the level of quality of life in a patient with chemotherapy. The quantitative research survey was carried out using a questionnaire technique, conducted on 109 chemotherapy patients at oncological stationaire. The questionnaire consisted of items eliciting sociodemographic data, basic medical informations, and a standardized specific questionnaire, the EORTC QLQ-C30 (version 3.0). The results of the survey led to the development of the leaflet "10 tips to fight fatigue".
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 60338
dc.date.submitted 2022-05-26


Files in this item

Files Size Format View Description
uherová_2022_dp.pdf 2.990Mb PDF View/Open None
uherová_2022_op.pdf 726.3Kb PDF View/Open None
uherová_2022_vp.pdf 746.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account