Postavení ženy v české rodině a společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postavení ženy v české rodině a společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Medová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:32:35Z
dc.date.available 2010-07-16T09:32:35Z
dc.date.issued 2008-04-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5103
dc.description.abstract Moje práce se věnuje postavení ženy v české rodině a společnosti. Ve vybraných kapitolách je popsána problematika postavení ženy. Historie světová i česká je velice zajímavá. Rozebírám role matky i manželky, vztahy mezi mužem a ženou. Pozornost je věnována plánovanému rodičovství, patologickým jevům páchané na ženách i nesezdanému soužití. Zvláštní kapitola je o rovných příležitostech v zaměstnáních a ve vzdělání. cs
dc.format 41 s. cs
dc.format.extent 309156 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Historie cs
dc.subject role matky cs
dc.subject role manželky cs
dc.subject plánované rodičovství cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject nesezdané soužití cs
dc.subject rovné příležitosti cs
dc.subject rodina cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject děti cs
dc.subject domácnost cs
dc.subject vztahy mezi mužem a ženou cs
dc.subject History en
dc.subject a role of a woman as a mother en
dc.subject voluntary parenting en
dc.subject domestic violence en
dc.subject umarried en
dc.subject cohabitation en
dc.subject equal occasions en
dc.subject family en
dc.subject employment en
dc.subject children en
dc.subject household en
dc.subject relationships betweem a man and a woman en
dc.title Postavení ženy v české rodině a společnosti cs
dc.title.alternative Status of a woman in a Czech family and in a whole society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rogožanová, Lenka
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated In my work I'm dealing with the status of a woman in a Czech family and in a whole society. The problematic of female status is described in the chosen chapters. Czech and world history of it is very interesting. I focus on a model role of a mother and wife, relationships between a man and a woman. The attention is also driven to a family planning, to pathological phenomenon - crimes committed to women, and to unmarried cohabitation. A special chapter is about equal occasions in employment and education. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009293
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
local.subject ženská emancipace cs
local.subject rovné postavení žen a mužů cs
local.subject dějiny cs
local.subject emancipation of women en
local.subject gender equality en
local.subject history en


Files in this item

Files Size Format View
medová_2008_bp.pdfBlocked 301.9Kb PDF View/Open
medová_2008_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
medová_2008_op.doc 57.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account