Rodiče v roli partnerů základní školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rodiče v roli partnerů základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Božik, Roman
dc.contributor.author Kmeťová, Veronika
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:26Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:26Z
dc.date.issued 2021-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51045
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá postavením rodičů jako partnerů základní školy. Teoretická část se zaměřuje na rodinu, jakožto nejdůležitější sociální skupinu v životě žáka, a na její vzájemný vztah se školou. Dále vymezuje některé způsoby komunikace a spolupráce rodiny se školou, včetně formálních i neformálních forem interakce a řešení problémových situací s pedagogickými pracovníky školy. Empirická část předkládá výsledky kvalitativně orientovaného výzkumu, zaměřeného na reálnou a očekávanou spolupráci rodiny se školou pohledem učitelů prvního stupně základní školy a rodiči žáků těchto učitelů. Data byla sesbírána pomocí interview s rodiči a učiteli, následně byla doplněna o data z pozorování tripartitních schůzek.
dc.format 99 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodič jako partner cs
dc.subject rodičovské zapojení cs
dc.subject formy spolupráce rodiny a školy cs
dc.subject partnerský vztah rodiny a školy cs
dc.subject problémové situace cs
dc.subject parent as a partner en
dc.subject parental involvement en
dc.subject forms of family-school cooperation en
dc.subject family-school partnership en
dc.subject problematic situations en
dc.title Rodiče v roli partnerů základní školy
dc.title.alternative Parents as the Partners of Primary School
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2022-05-23
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with position of parents as a partners of primary school. Theoretical part is focused on family, as the most important social group in the life of a pupil, and on its mutual partnership with the school. It also defines some types of communication and cooperation between family and school, including formal and informal forms of interaction and solving of problematic situations with teaching staff of the school. Empirical part presents the results of qualitatively oriented research, focused on real and expected cooperation between the family and school from the view of the first stage teachers and parents of the pupils. Data were collected using interview with parents and teachers, subsequently were added data from observation of tripartite meetings.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs
dc.thesis.degree-discipline Lower Primary School Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cs
dc.thesis.degree-program Teacher Training for Primary Schools en
dc.identifier.stag 60131
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
kmeťová_2022_dp.pdf 1.558Mb PDF View/Open None
kmeťová_2022_op.pdf 431.7Kb PDF View/Open None
kmeťová_2022_vp.pdf 354.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account