Hodnocení akutní bolesti u pacientů po operačním výkonu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení akutní bolesti u pacientů po operačním výkonu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubicová, Miroslava
dc.contributor.author Čevelová, Tereza
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:28Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:28Z
dc.date.issued 2021-10-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51097
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení akutní bolesti u pacientů po operačním výkonu. Svým obsahem je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří hlavních kapitol. První kapitola zvaná bolest obsahuje definici bolesti, její klasifikaci, reakci organismu na bolest a faktory, které ji ovlivňují. Druhá kapitola pojednává o akutní pooperační bolesti a její farmakologické i nefarmakologické léčbě. Třetí kapitola se zabývá diagnostikou bolesti. Jsou zde uvedeny nástroje, které se využívají k měření bolesti. Poslední podkapitola se věnuje role sestry ve vztahu k bolesti. V praktické části jsou uvedeny výsledky kvantitativního šetření formou vytvořeného dotazníku, které se zaměřují na hodnocení akutní bolesti u pacientů po operačním výkonu.
dc.format 79 s. (93 218 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bolest cs
dc.subject akutní pooperační bolest cs
dc.subject hodnocení bolesti cs
dc.subject škály bolesti cs
dc.subject pain en
dc.subject postoperative pain en
dc.subject pain assessment en
dc.subject pain scales en
dc.title Hodnocení akutní bolesti u pacientů po operačním výkonu
dc.title.alternative Evaluation of Acute Pain in Patients after Surgical Procedure
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pelikán, Anton
dc.date.accepted 2022-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the evaluation of acute pain in patients after surgery. Its content is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of three main chapters. The first chapter called pain contains the definition of pain, its classification, the body's response to pain and the factors that affect it. The second chapter deals with acute postoperative pain and its pharmacological and non-pharmacological treatment. The third chapter deals with the diagnosis of pain. Here are the tools that are used to measure pain. The last subchapter deals with the role of the nurse in relation to pain. The practical part presents the results of a quantitative survey in the form of a questionnaire, which focuses on the evaluation of acute pain in patients after surgery.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 60304
dc.date.submitted 2022-05-26


Files in this item

Files Size Format View Description
čevelová_2022_dp.pdf 2.482Mb PDF View/Open None
čevelová_2022_op.pdf 726.8Kb PDF View/Open None
čevelová_2022_vp.pdf 739.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account