Oblíbenost kreditního systému v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Oblíbenost kreditního systému v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajzlerová, Gabriela
dc.contributor.author Ludvíková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:35:11Z
dc.date.available 2010-07-16T09:35:11Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5110
dc.description.abstract Má bakalářská práce se zaměřuje na oblíbenost kreditního systému v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků. V teoretické části se zabývám vzděláváním zdravotnických pracovníků a legislativou platnou od roku 2004. Praktická část pojednává o problematice vyplývající z praxe. Zabývám se problémem neznalosti právních předpisů u zdravotnických pracovníků. Mé návrhy do praxe jsou informační brožura a prezentace přednášky na téma vzdělávání zdravotnických pracovníků. cs
dc.format 139 s., 1 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2306104 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject univerzitní vzdělávání cs
dc.subject vyšší vzdělání cs
dc.subject bakalář cs
dc.subject kreditní systém cs
dc.subject registrace cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject registrovaná sestra cs
dc.subject zdravotnický pracovník cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject Education en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject university education en
dc.subject advanced education en
dc.subject bachelor en
dc.subject credit system en
dc.subject registration en
dc.subject legislature en
dc.subject state registred nurse en
dc.subject medical worker en
dc.subject research en
dc.title Oblíbenost kreditního systému v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků cs
dc.title.alternative Popularity of credit system in lifelong learning of health care profesionals en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Petr
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated My bachelor's thesis is focused on popularity of credit system in lifelong learning of health care professionals. In the theoretic part I deal with education of health care workers and legislature valid since 2004. Practical part treats of problems sequent upon practice. I deal with the problem of ignorance legal enactment at medical workers. My suggestions to the practice are informative booklet and presentation of lecture themed education of medical workers. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8132
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ludvíková_2008_bp.pdf 2.199Mb PDF View/Open
ludvíková_2008_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
ludvíková_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account