Naplňování individuálních potřeb u osob s poruchou autistického spektra

DSpace Repository

Language: English čeština 

Naplňování individuálních potřeb u osob s poruchou autistického spektra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Čadová, Radka
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:31Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:31Z
dc.date.issued 2022-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51162
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje tématu naplňování individuálních potřeb u osob s poruchou autistického spektra. Výzkum se opírá o teoretická východiska, která popisují specifika postižení, která proces ovlivňují. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak proces probíhá v prostředí transformované pobytové sociální služby. Na výzkumné otázky odpovídali pracovníci, kteří poskytují péči a podporu těmto lidem. Pro výzkum byla použita metoda ohniskové skupiny a doplňující rozhovor. Pro zpracování dat byl zvolen design zakotvené teorie.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject porucha autistického spektra cs
dc.subject individuální potřeby cs
dc.subject podpora osob s poruchou autistického spektra cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject opatrovník cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject transformace sociálních služeb cs
dc.subject autism spectrum disorder en
dc.subject individual needs en
dc.subject support of people with ASD en
dc.subject communication en
dc.subject social service en
dc.subject social service worker en
dc.subject caretaker en
dc.subject social pedagogue en
dc.subject transformation of social services en
dc.title Naplňování individuálních potřeb u osob s poruchou autistického spektra
dc.title.alternative Fulfilling Individual Needs of People with Autism Spectrum Disorder
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2022-05-26
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the topic of fulfilment of individual needs of people with autism spectrum disorder. Research is supported by theoretical basis that describe the specifics influencing the process. The aim of research was to determine the function of this process in a transformed residential social service environment. Research questions were answered by social workers who provide care and support to people with ASD. Focus group method and complementary interviews were used for the research and grounded theory design was used for data processing.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 61410
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2022-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
čadová_2022_dp.pdf 2.763Mb PDF View/Open None
čadová_2022_op.docx 16.97Kb Unknown View/Open None
čadová_2022_vp.doc 53.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account