Příčiny nezaměstnanosti a možnosti jejího řešení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příčiny nezaměstnanosti a možnosti jejího řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Kolouchová, Věra
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:37:06Z
dc.date.available 2018-04-16T23:00:09Z
dc.date.issued 2008-04-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5116
dc.description.abstract Bakalářská práce se snaží popsat příčiny vzniku a možnosti řešení dnes velmi závažného problému, kterým je nezaměstnanost, jenž přináší národnímu hospodářství nemalé ekonomické ztráty a lidem existenční nejistoty. V praktické části se zabývá sběrem informací o nezaměstnaných přímo na Úřadu práce Brno-venkov v Brně na Šujanově náměstí a na detašovaném pracovišti v Ivančicích. Šetřením bylo zjištěno, že je třeba klást větší důraz na osobní aktivitu při hledání zaměstnání a věnovat se celoživotnímu vzdělávání, které je nutné vzhledem k novým a složitějším výrobním a technologickým postupům, také vzhledem k rozšiřujícímu se pracovnímu trhu o možnosti uplatnění v zahraničí. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 1049319 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 16.04.2018
dc.subject absolvent cs
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject ekonomika cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject podpora v nezaměstnanosti cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject rekvalifikace cs
dc.subject riziková skupina cs
dc.subject uchazeč o zaměstnání cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject volné pracovní místo cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject graduate en
dc.subject active policy of employment en
dc.subject economy en
dc.subject unemployment en
dc.subject relief in unemployment en
dc.subject consultant service en
dc.subject staff retraining en
dc.subject class of risk en
dc.subject job applicant en
dc.subject employment office en
dc.subject vacancy en
dc.subject education en
dc.title Příčiny nezaměstnanosti a možnosti jejího řešení cs
dc.title.alternative Unemployment, its causes and possible solutions en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Oborný, Jaroslav
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis tries to describe the cause and possible solution of the present serious problem- the unemployment, which carries with itself notable economic loss to the national economy and existence uncertainty to people. In the practical part it is dealing with collecting information about the unemployed directly at the Labor office Brno-venkov on Šujanovo náměstí and a branch office in Ivančice. It was discovered by research that it is necessary to put more stress on a personal activity while seeking a new employment and to dedicate oneself to lifetime education, which is unavoidable due to new and more complex production and technology advancements and also due to globalized labor market with the possibility to work abroad. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009366
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade A
local.subject pracovní úřady cs
local.subject pracovní trh cs
local.subject Brno(Česko) cs
local.subject employment agencies en
local.subject labor market en
local.subject Brno(Czechia en


Files in this item

Files Size Format View
kolouchová_2008_bp.pdfBlocked 1.000Mb PDF View/Open
kolouchová_2008_vp.doc 168.2Kb Microsoft Word View/Open
kolouchová_2008_op.doc 287.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account