Umírání a smrt z pohledu doprovázejících osob

DSpace Repository

Language: English čeština 

Umírání a smrt z pohledu doprovázejících osob

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Šviráková, Žaneta
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:33Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:33Z
dc.date.issued 2022-01-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51214
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vnímáním umírání a smrti z pohledu osob, které pečovaly o blízkého člověka v poslední fázi života. Teoretická rovina je zaměřena na vymezení základní terminologie vztahující se k umírání, smrti, paliativní péči a doprovázení - zejména doprovázení v domácím prostředí. Dalšími tématy, kterým se teoretická část věnuje, jsou péče o pozůstalé, truchlení, žal a možnosti intervence pro pozůstalé. Poskytuje tak širší teoretický rámec k dané problematice. Praktická část diplomové práce popisuje kvalitativní výzkum, který si klade za cíl popsat, jak doprovázející osoby vnímají umírání a smrt.
dc.format 88
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Smrt cs
dc.subject umírání cs
dc.subject péče v závěru života cs
dc.subject doprovázení cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject doprovázející osoby cs
dc.subject vnímání smrti cs
dc.subject Death en
dc.subject dying en
dc.subject end of life care en
dc.subject companionship en
dc.subject palliative care en
dc.subject companions en
dc.subject perceptions of death en
dc.title Umírání a smrt z pohledu doprovázejících osob
dc.title.alternative Dying and Death from the Perspective of Accompanying Persons
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Denglerová, Denisa
dc.date.accepted 2022-05-19
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the perception of dying and death from the perspective of people who have cared for a loved one in the last phase of life. The theoretical level is focused on defining the basic terminology related to dying, death, palliative care and accompaniment - especially accompaniment in the home environment. Other topics addressed in the theoretical part are bereavement care, grief, bereavement and intervention options for the bereaved. It thus provides a broader theoretical framework on the subject. The empirical part of the thesis describes qualitative research that aims to describe how bereaved persons perceive dying and death.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 60743
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2022-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
šviráková_2022_dp.pdf 5.082Mb PDF View/Open None
šviráková_2022_op.docx 17.49Kb Unknown View/Open None
šviráková_2022_vp.docx 17.35Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account