Sebehodnocení dětí v dětských domovech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sebehodnocení dětí v dětských domovech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Nováková, Anna
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:33Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:33Z
dc.date.issued 2021-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51220
dc.description.abstract Tato diplomová práce je věnována tématu sebehodnocení dětí v dětských domovech. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnujeme pojmům jako je rodina a její funkce, rizikové chování dětí a prostředí institucionální péče. Dále se v teoretické části charakterizují zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy a v neposlední řadě se věnuje vymezení pojmu sebehodnocení. Praktická část obsahuje analýzu kvantitativního výzkumu, který se týká sebehodnocení dětí v dětských domovech, jehož hlavním cílem je zjistit, jaká je míra sebehodnocení u dětí v dětských domovech.
dc.format 80 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sebehodnocení cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject sebevědomí cs
dc.subject self-assessment en
dc.subject children en
dc.subject youth en
dc.subject children's home en
dc.subject institutional care en
dc.subject self-esteem en
dc.title Sebehodnocení dětí v dětských domovech
dc.title.alternative The Self-Assessment of Children in Children's Homes
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2022-05-16
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the topic of children's self-assessment in children's homes. This work is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part we deal with concepts such as the family and its functions, risky behavior of children and the environment of institutional care. Also, the theoretical part characterizes the facilities for the performance of protective or institutional education and, last but not least, deals with the definition of the concept of self-assessment. The practical part contains an analysis of quantitative research concerning the self-esteem of children in children's homes, the main goal of which is to determine the level of self-esteem of children in children's homes.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 60389
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2022-04-19


Files in this item

Files Size Format View Description
nováková_2022_dp.pdf 2.212Mb PDF View/Open None
nováková_2022_op.docx 16.16Kb Unknown View/Open None
nováková_2022_vp.docx 15.57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account