Motivace zaměstnanců v Hospůdce na Drakenu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace zaměstnanců v Hospůdce na Drakenu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Kratochvílová, Helena
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:42:10Z
dc.date.available 2010-07-16T09:42:10Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5128
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělená na dvě části - teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je popsat existující teorie motivace a pomocí nich zdůraznit důležitost motivace zaměstnanců. V praktické části se věnuji motivaci zaměstnanců v Hospůdce na Drakenu. Hlavním cílem praktické části mé bakalářské práce je seznámení se s motivačními nástroji, které používá tento podnik a také posouzení jejich vhodnosti a účinnosti. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 903621 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject management cs
dc.subject motivace cs
dc.subject Maslow cs
dc.subject jednotlivé motivační faktory cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject management en
dc.subject motivation en
dc.subject Maslow en
dc.subject particular factors of motivation en
dc.subject questionnaire en
dc.title Motivace zaměstnanců v Hospůdce na Drakenu cs
dc.title.alternative Motivation of employees in Hospůdka na Drakenu en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated Following bachelor thesis is divided into two parts - theory and analysis. The aim of theory is to describe theories of motivation, which already exist, and highlight importance of employee's motivation. The purpose of analysis is motivation of employees in Hospůdka na Drakenu. Main purpose is to introduce motivational instruments, which following company is used and also make review of their suitability and efficiency. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8510
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade D
local.subject pracovní motivace cs
local.subject pohostinská zařízení cs
local.subject employee motivation en
local.subject catering facilities en


Files in this item

Files Size Format View
kratochvílová_2008_bp.pdfBlocked 882.4Kb PDF View/Open
kratochvílová_2008_vp.doc 77Kb Microsoft Word View/Open
kratochvílová_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account