Catholicism and Protestantism in the Elizabethan Era in Selected Works of Alison Weir

DSpace Repository

Language: English čeština 

Catholicism and Protestantism in the Elizabethan Era in Selected Works of Alison Weir

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sampey, Daniel Paul
dc.contributor.author Poláchová, Daniela
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:37Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:37Z
dc.date.issued 2021-11-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51314
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat střet dvou náboženství, katolicismu a protestantismu, ve Velké Británii šestnáctého století. Práce charakterizuje dvě královny z Tudorovské dynastie - Marii I a Alžbětu I, přičemž každá vyznávala odlišnou víru. Další částí bakalářské práce popisuje literaturu a divadlo alžbětinské doby, především dva přední autory Williama Shakespeara and Edmunda Spensera. Analytická část práce se zaměřuje na rozepře dvou královských sester, a jaký dopad měla na Alžbětu I náboženská povstání. Analýza se zabývá knihami autorky Alison Weirové, a to jejími fikcemi Princezna Alžběta a Nevinná zrádkyně, a literaturou faktu The Life of Elizabeth I.
dc.format 53 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reformace cs
dc.subject protestantismus cs
dc.subject katolicismus cs
dc.subject Tudorovci cs
dc.subject William Shakespeare cs
dc.subject Edmund Spenser cs
dc.subject Alison Weir cs
dc.subject Princezna Alžběta cs
dc.subject Nevinná zrádkyně cs
dc.subject The Life of Elizabeth I cs
dc.subject reformation en
dc.subject Protestantism en
dc.subject Catholicism en
dc.subject Tudors en
dc.subject William Shakespeare en
dc.subject Edmund Spenser en
dc.subject Alison Weir en
dc.subject The Lady Elizabeth en
dc.subject Innocent Traitor en
dc.subject The Life of Elizabeth I en
dc.title Catholicism and Protestantism in the Elizabethan Era in Selected Works of Alison Weir
dc.title.alternative Catholicism and Protestantism in the Elizabethan Era in Selected Works of Alison Weir
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Parrott, Jeffrey Keith
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis aims to analyse the clash of two religions, Catholicism and Protestantism, in the United Kingdom in the sixteenth century. The work characterizes two royal sisters of the Tudor dynasty - Mary I and Elizabeth I, who professed different religious beliefs. Another part of the thesis describes literature and theatre in the Elizabethan period, highlighting the authors William Shakespeare and Edmund Spenser. The analytical part of the thesis focuses on the quarrels between the two sisters and the impacts of religious uprisings on the life of Elizabeth I. The analysis is based on works of the author Alison Weir, namely her fictions The Lady Elizabeth and Innocent Traitor and the non-fiction The Life of Elizabeth I.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 62743
dc.date.submitted 2022-05-05


Files in this item

Files Size Format View Description
poláchová_2022_dp.pdf 2.280Mb PDF View/Open None
poláchová_2022_op.pdf 79.92Kb PDF View/Open None
poláchová_2022_vp.docx 19.87Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account