Porovnání reformy veřejné správy v České republice a na Slovensku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Porovnání reformy veřejné správy v České republice a na Slovensku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Trčala, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:43:13Z
dc.date.available 2010-07-16T09:43:13Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5132
dc.description.abstract Reforma veřejné správy v Československu, a poté zvlášť v České republice a na Slovensku, byla zahájena reformou územní správy. V mé práci sleduji vývoj reformy veřejné správy od roku 1990 až po současnost v obou státech. To znamená zrušení národních výborů, snaha o zavedení samosprávy, návrhy řešení, a přijímání nezbytných zákonů k provedení reformy veřejné správy. Popisuji územní uspořádání jak v České republice tak i na Slovensku, kompetence obcí a krajů a strukturu jejich příjmů. Zabývám se také perspektivami na zvýšení efektivnosti územní veřejné správy. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 653552 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject reforma cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject kraj cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject zákon cs
dc.subject vláda cs
dc.subject Parlament cs
dc.subject reform en
dc.subject public administration en
dc.subject region en
dc.subject authority en
dc.subject law en
dc.subject government en
dc.subject Parliament en
dc.title Porovnání reformy veřejné správy v České republice a na Slovensku cs
dc.title.alternative Comparison of the public administration reform in the Czech republic and in Slovakia en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prokůpek, Vladislav
dc.date.accepted 2008-05-29
dc.description.abstract-translated The public administration reform in the Czechoslovakia and afterwards specially in the Czech Republic and in Slovakia was launched by the territorial administration reform. In my work I follow the progress of the public administration in both countries from 1990 until present. It means the cancellation of the national boards, the effort to introduce the autonomy, proposals to solutions and the acceptance of essential acts to implement the public administration reform. I describe the spatial disposition in the Czech Republic as well as in Slovakia, competence of the municipalities and territories and the structure of their incomes. I also deal with the perspectives in due to increase efficiency of the territorial public administration. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8902
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
trčala_2008_dp.pdfBlocked 638.2Kb PDF View/Open
trčala_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
trčala_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account