Problematika neplodnosti - sociální a společenské souvislosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika neplodnosti - sociální a společenské souvislosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zapletal, Ladislav
dc.contributor.author Bannertová, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:44:16Z
dc.date.available 2010-07-16T09:44:16Z
dc.date.issued 2008-04-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5136
dc.description.abstract Práce se věnuje změnám ve struktuře rodiny, problematice neplodnosti a demografickým údajům. Zabývá se rodinnou politikou, popisuje metody asistované reprodukce a možnosti adopce nebo pěstounské péče. Uvádí významné demografické údaje z Evropské unie a České republiky cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 318393 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Rodina cs
dc.subject porodnost cs
dc.subject rozvodovost cs
dc.subject manželství cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject děti cs
dc.subject plánované rodičovství cs
dc.subject umělé oplodnění cs
dc.subject těhotenství cs
dc.subject stárnutí populace cs
dc.subject migrace cs
dc.subject Family en
dc.subject natality en
dc.subject divorce rate en
dc.subject marriage en
dc.subject parenting en
dc.subject life style en
dc.subject children en
dc.subject family planning en
dc.subject artificial insemination en
dc.subject gravidity en
dc.subject aging of population en
dc.subject migration en
dc.title Problematika neplodnosti - sociální a společenské souvislosti cs
dc.title.alternative Problems of infertility, - social and society associations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated The work is attended to changes of family's structure, questions of infertility and demographic data. It is concerned with family's policy, describes methods of artificial insemination and adoption facilities or foster care. There are presented important demographic items from European Union and Czech Republic. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009290
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade D
local.subject plodnost cs
local.subject demografie cs
local.subject fertility en
local.subject demography en


Files in this item

Files Size Format View
bannertová_2008_bp.pdfBlocked 310.9Kb PDF View/Open
bannertová_2008_vp.doc 59.18Kb Microsoft Word View/Open
bannertová_2008_op.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account