Analýza přístupů k evaluaci v aplikačních pracích studentů Učitelství pro mateřské školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza přístupů k evaluaci v aplikačních pracích studentů Učitelství pro mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Hana
dc.contributor.author Dabergerová, Marcela
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:40Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:40Z
dc.date.issued 2021-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51385
dc.description.abstract Diplomová práce má teoreticko-empirický charakter. Zabývá se přístupem studentů k evaluaci v bakalářských pracích aplikačního typu. Teoretická část pojednává o profesní přípravě budoucích učitelů, včetně reflektivních strategií. Empirická část popisuje metodologii a postup kvantitativně orientovaného výzkumu. Cílem práce bylo zjistit, jak studenti bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy evaluují bakalářské práce aplikačního typu. Pro tyto účely byla využita kvantitativní obsahová analýza jako hlavní výzkumná metoda. Doplňkem obsahové analýzy byl škálový dotazník zaměřený na postoje studentů a absolventů k sebehodnocení.
dc.format 79 s. (106 069 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bakalářská práce aplikačního typu cs
dc.subject pregraduální příprava učitele cs
dc.subject profil absolventa cs
dc.subject reflektivní strategie učitele cs
dc.subject sebereflektivní dovednost cs
dc.subject application type bachelor thesis en
dc.subject professional training future teacher en
dc.subject graduate profile en
dc.subject teacher´s reflective strategy en
dc.subject self-reflective skill en
dc.title Analýza přístupů k evaluaci v aplikačních pracích studentů Učitelství pro mateřské školy
dc.title.alternative Analysis of Evaluation Strategies in Application Type of Student´s Bachelor Theses in Preschool Teacher Training Study Programme
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2022-05-26
dc.description.abstract-translated The master thesis has a theoretical-empirical character. It focuses on the approach of students to the evaluation in bachelor´s theses of application type. The theoretical part describes the professional training of future teachers, including reflective strategies. The empirical part then describes the methodology and procedure of quantitatively oriented research. The aim of the thesis was to find out how students of the bachelor´s Preschool Teacher Training Study Programme evaluate bachelor´s theses of the application type. For these purposes quantitative content analysis was used as the main research method. The content analysis was supplemented by a scale questionnaire, focused on the attitudes of students and graduates to self-assessment.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Předškolní pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Předškolní pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Preschool Pedagogy en
dc.identifier.stag 60156
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2022-04-19


Files in this item

Files Size Format View Description
dabergerová_2022_dp.pdf 1.664Mb PDF View/Open None
dabergerová_2022_op.pdf 362.3Kb PDF View/Open None
dabergerová_2022_vp.pdf 528.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account