Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na Charitní domov Otrokovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na Charitní domov Otrokovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tichá, Zuzana
dc.contributor.author Chovancová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:45:09Z
dc.date.available 2010-07-16T09:45:09Z
dc.date.issued 2008-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5138
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se věnuji významu celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a to především s důrazem na zaměstnance Charitního domova Otrokovice. Bakalářská práce je členěna na teoretickou část a praktickou část. Hlavním cílem této práce je zhodnotit současný systém vzdělávání v Charitním domově Otrokovice a navrhnout jeho zefektivnění v kontextu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. cs
dc.format 75 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4150625 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Sociální služby cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject pracovníci v sociálních službách cs
dc.subject motivace zaměstnanců cs
dc.subject Social services en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject workers in the social services en
dc.subject employee motivation en
dc.title Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na Charitní domov Otrokovice cs
dc.title.alternative Lifelong learning of social services workers focused on the Charity Home en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2008-06-23
dc.description.abstract-translated My Bachelor Work has been devoted to the importance of lifelong learning of social workers and that especially with a view to the workers of Charity Home Otrokovice. This Bachelor Work is divided to the theoretic and practical parts. The principal aim of this work has been to evaluate contemporary system of learning in the Charity Home Otrokovice and to propose its better efficiency in the context of the Act Nr108/2006 of Collection, on social services. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7965
dc.date.assigned 2008-01-08
utb.result.grade B
local.subject studijní motivace cs
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject sociální pracovnice cs
local.subject motivation to study en
local.subject social workers en
local.subject social women workers en


Files in this item

Files Size Format View
chovancová_2008_bp.pdfBlocked 3.958Mb PDF View/Open
chovancová_2008_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
chovancová_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account