Translation of Special Technical Text and its Analysis

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Translation of Special Technical Text and its Analysis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svobodová, Dagmar
dc.contributor.author Mračková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:46:56Z
dc.date.available 2010-07-16T09:46:56Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5143
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá překladem konkrétního technického textu z oblasti gumárenského průmyslu. Teoretická část obsahuje základní znalosti o studii teorie překladu od jejích počátků až po současnost a dále také jednotlivými typy překladů. Jedním z těchto typů, který je v této práci zpracován podrobněji, je překlad odborného technického textu. Na základě těchto teoretických podkladů je v praktické části přeložen konkrétní technický text a následná analýza ukázek vybraných překladatelských jevů. Závěr praktické části je věnován srovnání výsledků analýzy konkrétního textu s teoretickými zásadami. cs
dc.format 46 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5007522 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Překlad cs
dc.subject překladatelské přístupy cs
dc.subject ekvivalence cs
dc.subject technický text cs
dc.subject pneumatika cs
dc.subject Translation en
dc.subject translational approaches en
dc.subject equivalence en
dc.subject technical text en
dc.subject tyre en
dc.title Translation of Special Technical Text and its Analysis cs
dc.title.alternative Translation of Special Technical Text and its Analysis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lengálová, Anežka
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated The present bachelor thesis addresses translation of a particular technical text in the field of rubber industry. The theoretical part contains general knowledge about the study of translation theory from the past to the present and several types of translation as well. Special technical text is one of the types that is examined in detail in this study. The particular technical text and the following analysis of chosen translation phenomena previews are based on this theoretical background. Conclusion is dedicated to the comparison of the analysis results of the particular text with theoretical principles. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8497
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
mračková_2008_bp.pdfBlocked 4.775Mb PDF View/Open
mračková_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
mračková_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account