Analýza prodejních dovedností přepážkových pracovníků v České spořitelně, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza prodejních dovedností přepážkových pracovníků v České spořitelně, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Kuklová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:47:38Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5145
dc.description.abstract Práce popisuje aktuální stav "umění prodeje" přepážkových pracovníků České spořitelny. Zkoumá příčiny a navrhuje opatření, vedoucí ke zkvalitnění způsobu a zvýšení objemu prodeje bankovních a aliančních produktů dceřiných společností. Teoretická část studuje historii a systém bankovnictví, definuje pojem prodejní dovednosti. Praktická část analyzuje vývoj a současnost České spořitelny, přibližuje míru používání psychologie prodeje a navrhuje opatření pro zkvalitnění prodejních dovedností přepážkových pracovníků. Analýza vývoje, struktury prodejních dovedností obecně, přehledně doplňuje panelový průzkum úrovně prodejních dovedností v společnosti ČS, a.s. Závěry zjištěné průzkumem jsou převedeny do formy nápravných opatření ve formě cíleného tréninku, a to včetně doplňujících detailů. cs
dc.format 67s., 32 cs
dc.format.extent 2952773 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2038
dc.subject Prodej cs
dc.subject prodejní dovednosti cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject obchodní jednání cs
dc.subject zjišťování potřeb klienta cs
dc.subject sale en
dc.subject selling skills en
dc.subject communication en
dc.subject business dealings en
dc.subject client needs assessment en
dc.title Analýza prodejních dovedností přepážkových pracovníků v České spořitelně, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of selling skills of bank tellers of Česká spořitelna, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.date.vskp-available 2038-05-23
dc.description.abstract-translated The thesis describes the current state of the "art of selling'q of the bank tellers of Česká spořitelna. It examines the causes and proposes the measures leading towards the improvement of the manner and an increase in the volume of the sale of bank and alliance products of subsidiaries. The theoretical part studies the history and system of banking and defines the concept of selling skill. The practical part analyses the development and present of Česká spořitelna, describes the extent of the use of the psychology of selling, and proposes the measures to be adopted for the improvement of selling skills of bank tellers. Analysis of the development and structure of selling skills in general complements the panel survey of the level of selling skills in ČS, a.s. The conclusions drawn by means of the survey are converted to corrective measures in the form of directed training, including the complementary details. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9629
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
kuklová_2008_bp.pdfBlocked 2.815Mb PDF View/Open
kuklová_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
kuklová_2008_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account