Dotační programy MMR využitelné pro město Lipník nad Bečvou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dotační programy MMR využitelné pro město Lipník nad Bečvou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Složilová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:48:55Z
dc.date.available 2010-07-16T09:48:55Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5148
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) a jejich využitelnost pro město Lipník nad Bečvou, které se nachází na severovýchodě České republiky. Teoretická část popisuje dotační programy MMR stano-vené na rok 2008. Praktická část se zabývá SWOT analýzou těchto dotačních programů, která naplní možnost využití programů městem Lipník nad Bečvou jako potenciálního ža-datele. Následující část analyzuje přijaté projekty města. Další oblastí, kterou se tato di-plomová práce zabývá, je popis implementačního průběhu dotace. Na tuto část navazuje praktický příklad, a to vypracování kompletní žádosti o dotaci pro město Lipník nad Beč-vou z libovolného programu MMR. Práce je zakončena náměty a doporučeními ke zlepšení současného stavu dotační politiky pro územně samosprávné celky. cs
dc.format 80 s., 20 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3179395 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dotace cs
dc.subject program cs
dc.subject projekt cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject bytová politika cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject implementační proces cs
dc.subject Ministerstvo pro místní rozvoj cs
dc.subject žádost o dotaci cs
dc.subject grants en
dc.subject program en
dc.subject project en
dc.subject regional policy en
dc.subject housing policy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject implementing process en
dc.subject Ministry for Regional Development en
dc.subject request for grant en
dc.title Dotační programy MMR využitelné pro město Lipník nad Bečvou cs
dc.title.alternative Grants of Ministry for Regional Development usable for Lipník nad Bečvou Town en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Potsch, Josef
dc.date.accepted 2008-06-05
dc.description.abstract-translated This diploma project is focused on Ministry for Regional Development's grants and their utility for Lipník nad Bečvou town, which is situated on north-east of the Czech Republic. Theoretical part of this work describes grants of Ministry for Regional Development for year 2008. Practical part deal with SWOT analysis of these grants and designates, if they are usable for Lipník nad Bečvou as a potential applicant. Next part analyses accepted pro-jects of this town. Following theme of diploma project is description of implementing pro-cess. Request for grant for Lipník nad Bečvou is worket out as a practical example. Topics and recommendations for better grant policy of municipal territorially units are mentioned at the end of this work. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8899
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
složilová_2008_dp.pdf 3.032Mb PDF View/Open
složilová_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
složilová_2008_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account