Pracovní podmínky pohledem sociálních pracovníků zajišťujících agendu příspěvku na péči

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pracovní podmínky pohledem sociálních pracovníků zajišťujících agendu příspěvku na péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Švarcová, Lucie
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:46Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:46Z
dc.date.issued 2022-01-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51544
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce přináší odpovědi na otázky, jak sociální pracovníci agendy příspěvku na péči nahlíží na své pracovní podmínky, zda a jakým způsobem se promítají do jimi vykonávané práce a jak by podle nich měly vypadat ideální pracovní podmínky. Na problém je nahlíženo z perspektivy výkonu profese sociálního pracovníka agendy příspěvku na péči, dávky sociální pomoci příspěvek na péči a pracovních podmínek s akcentem na jednotlivé oblasti zaměřené na zkoumané jedince. Pro zodpovězení otázek bylo využito kvalitativní výzkumné šetření, realizované za pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Z výsledků výzkumů je možné vidět, že pracovní podmínky na zkoumaných pozicích nejsou ideální. Pracovníci popisují množství těch nevyhovujících, avšak stále zde nachází i pozitiva, která je motivují k setrvání. Naše zjištění lze využít zejména v oblasti doporučení pro zlepšení pracovních podmínek vycházejících z výpovědí informantů výzkumu.
dc.format 79
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject příspěvek na péči cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject klient cs
dc.subject pracovní podmínky cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject social worker en
dc.subject care allowance en
dc.subject employment department en
dc.subject client en
dc.subject working conditions en
dc.subject qualitative research en
dc.subject situation analysis en
dc.title Pracovní podmínky pohledem sociálních pracovníků zajišťujících agendu příspěvku na péči
dc.title.alternative Working Conditions from the Perspective of Social Workers Securing Care Allowance Agenda
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2022-05-25
dc.description.abstract-translated The submitted bachelor thesis provides answers to the questions of how the social workers of the care allowance agenda look at their working conditions, whether and how they are reflected into their work and how should look like ideal working conditions according them. The problem is viewed from the perspective of the profession of social worker of care allowance agenda, social assistance benefits care allowance and working conditions with an emhasis on invidual areas focused on researched individuals. A qualitative research survey, carried out with the help of semi-structured interwiews, was used to answer the questions. It is possible to see from the research results that working conditions in the researched position are not ideal. Workers describes a number of unsatisfactory ones, but they still find the positives that motivate them to stay. Our findings can be used especially in the area of recommendations for improving working conditions based on the statements of informants research.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 61060
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2022-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
švarcová_2022_dp.pdf 2.509Mb PDF View/Open None
švarcová_2022_op.docx 17.80Kb Unknown View/Open None
švarcová_2022_vp.doc 55.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account