Sociální vztahy u dětí v institucionální péči

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální vztahy u dětí v institucionální péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zgarbová, Petra
dc.contributor.author Kutrová, Nikola
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:48Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:48Z
dc.date.issued 2022-01-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51576
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou sociálních vztahů u dětí v institucionální péči. Teoretická část práce objasňuje pojmy týkající se dané problematiky, konkrétně sociální skupina, role ve skupině, komunikace a její formy, náhradní výchova, příčiny umístění dětí do náhradní výchovy a možná rizika související s pobytem v institucionální péči. Praktická část se věnuje sociometrickému výzkumu, který si klade za cíl zjistit vztahy mezi dětmi v konkrétním dětském domově, jejich sociální vazby, role a statusy. Součástí praktické části je i doporučení pro práci s konkrétní skupinou, která může posloužit také jako příklad dobré praxe.
dc.format 68 s. (95 142 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náhradní péče cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject sociální vztahy cs
dc.subject sociometrie cs
dc.subject substitutional care en
dc.subject institutional education en
dc.subject social relations en
dc.subject sociometry en
dc.title Sociální vztahy u dětí v institucionální péči
dc.title.alternative Social Relationships of Children in Institutional Care
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2022-05-18
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the contribution of children's social relations in institutional care. Theoretical part of this thesis explains problematics of this topic, specifically social group, the role in the group, communication and its form, alternative education, reasons for placing children in alternative education and possible risks associated with staying in institutional care. Practical part of the diploma thesis is devoted to sociometric research, which aims to find out the relationships between children in a particular children's home, their social ties, roles and statuses. The practical part also includes recommendations for working with a specific group, which can also serve as an example of good practice.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 60647
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2022-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
kutrová_2022_dp.pdf 7.125Mb PDF View/Open None
kutrová_2022_op.docx 16.91Kb Unknown View/Open None
kutrová_2022_vp.docx 18.23Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account