Další vzdělávání jako možnost řešení nezaměstnanosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Další vzdělávání jako možnost řešení nezaměstnanosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švec, Vlastimil
dc.contributor.author Janská, Ladislava
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:52:25Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:21Z
dc.date.issued 2008-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5159
dc.description.abstract Tato práce se věnuje dalšímu vzdělávání jako možnosti řešení problému nezaměstnanosti. První část práce popisuje druhy a příčiny nezaměstnanosti, její psychické a sociální důsledky a rizikové skupiny nezaměstnaných z hlediska jejich zhoršeného uplatnění na trhu práce. V této části práce rovněž charakterizuji aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v naší zemi a popisuji blíže sociální práci s nezaměstnanými. Významná pasáž se věnuje dalšímu vzdělávání nezaměstnaných, především rekvalifikaci, jako jeho nejdůležitější součásti. Ve druhé části práce je výzkum. Tento výzkum se týká dalšího vzdělávání nezaměstnaných z pohledu nezaměstnaných lidí. cs
dc.format 91 s., 3 s. příloh. cs
dc.format.extent 819543 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 14.05.2010
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject další vzdělávání cs
dc.subject rekvalifikace cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject labor market en
dc.subject continuing education en
dc.subject re-qualification en
dc.title Další vzdělávání jako možnost řešení nezaměstnanosti cs
dc.title.alternative Continuing Education as Posibility of Solution Unemployment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Masariková, Anna
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated This work id consider to continuing education as posibility solution of problem unemployment. The first part of my work describes the sorts and the causes of unemployment, its psychic and social results and risky groups of jobless in respect of their deterioration application on labor market. In this part of my work I characterize also active and passive policy of employment in our country and I describe social work with joblesses nearly. The important passage is consider to continuing education, first of all re-qualification, as its most difficult part. There is a research in the second part of the work. This one relates to continuing education of joblesses from their position. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7750
dc.date.assigned 2008-01-03
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
janská_2008_dp.pdfBlocked 800.3Kb PDF View/Open
janská_2008_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
janská_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account