Badatelské aktivity dětí v integrovaných tématech předškolního vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Badatelské aktivity dětí v integrovaných tématech předškolního vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Ihnátová, Michaela
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:49Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:49Z
dc.date.issued 2021-10-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51601
dc.description.abstract Bakalářská práce má aplikační charakter a je zaměřena na možnost využití badatelských aktivit v integrovaných tématech předškolního vzdělávání. Teoretická část vymezuje pojem badatelky orientovaná výuka, dále je zaměřena na bádání a poznání dětí. Teoretická část přibližuje možnost využití badatelsky orientované výuky v prostředí mateřské školy s ohledem na pedagogické strategie, specifika v podmínkách mateřské školy a na integrovaný přístup vzdělávání. V praktické části je zpracována a aplikována sada badatelských aktivit v integrovaných tématech, která byla realizována a ověřena ve vybrané mateřské škole. V závěrečné části je tato sada badatelských aktivit v integrovaných tématech evaluována. Výsledky evaluaci jsou v závěru shrnuty a na jejich základě je zpracováno doporučení pro praxi mateřských škol.
dc.format 74 s. (75 682)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject badatelsky orientované vzdělávání cs
dc.subject bádání dítěte cs
dc.subject základní badatelské aktivity cs
dc.subject integrované téma cs
dc.subject inquiry-based science education en
dc.subject child´s exploration en
dc.subject basic inquiry activities en
dc.subject integrated topic en
dc.title Badatelské aktivity dětí v integrovaných tématech předškolního vzdělávání
dc.title.alternative Research activities of children in integrated themes of preschool education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fenyková, Petra
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is of application character and focuses on the possibility of using research activities in integrated topics of preschool education. The theoretical part defines the concept of researcher oriented teaching, and is also focused on research and knowledge of children. The theoretical part shows the possibility of using research -oriented teaching in the kindergarten environment with regard to pedagogical strategies, specifics in kindergarten and integrated approach of education. In the practical part is processed and applied a set of research activities in integrated topics that were realized and verified in a selected kindergarten. In the final part, this set of research activities in integrated topics is evaluated. The results of the evaluation are summarized in the conclusion and on the basis of them is prepared recommendations for the practice of kindergartens.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-program Preschool Teacher Training en
dc.identifier.stag 60232
dc.date.submitted 2022-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
ihnátová_2022_dp.pdf 3.277Mb PDF View/Open None
ihnátová_2022_op.pdf 355.0Kb PDF View/Open None
ihnátová_2022_vp.pdf 317.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account